மனதை சுத்தமாக்கு!
ஜனவரி 20,2013,
15:01  IST
எழுத்தின் அளவு:

* தெய்வம் உனக்குள் குடியிருக்க விரும்பினால், முதலில் உடல் என்னும் கோயிலை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்.
* "கேட்டவுடன் விரும்பியதெல்லாம் கிடைக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்ய தெய்வம் கடமைப்பட்டிருக்கிறது' என்று எண்ணாதே.
* பாலீஷ் செய்யப்பட்ட கண்ணாடி போன்றது மனம். அதில் தூசு படியாமல் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்.
* நீ தெய்வத்தை முழுமையாக நம்பினால், நேர்மையாக இருப்பதற்கான நல்ல சூழ்நிலையை இயற்கையே அமைத்துக் கொடுக்கும்.
* "இதுநாள் வரை இப்படி இருந்து விட்டேனே' என்று குழம்பாதே. "இன்று முதல் நல்லவனாக இருப்பேன்' என்பதே இன்பத்திற்கான வழி.
* மணம் வீசும் மலர்கள் இயற்கை அன்னையின் அழகு வடிவங்கள். தம்மைத் தாமே அர்ப்பணித்துக் கொண்ட தியாகச் சுடர்கள்.
* மலரைப் போல எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இரு. எவன் ஒருவன் மலரின் பண்புகளைப் பெறுகிறானோ, அவனே உலகில் மகிழ்ச்சியானவன்.
- ஸ்ரீஅன்னை

Advertisement
ஸ்ரீ அன்னை ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement