தர்மம் மனிதனின் கடமை
ஜனவரி 20,2013,
15:01  IST
எழுத்தின் அளவு:

* பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரையில் நல்லறிவை நாடிச் செல்லுங்கள்.
* அறிவைத் தேடி அடைந்தவர்கள் இரு பரிசுகளைப் பெறுகின்றார்கள். ஒன்று அறிவை நாடியதற்காக; மற்றொன்று அதை அடைந்ததற்காக.
* நண்பர்களுக்கும், அறிமுகமில்லாதவர்களுக்கும் ஸலாம் சொல்லுங்கள்.
* உங்கள் செயல்கள் உங்களிடமே திருப்பி அனுப்பப்படும். அப்போது நீங்கள் பெறுகின்ற தண்டனை, நீங்களே வரவழைத்துக் கொண்டதாகும்.
* உங்களை நீங்களே பெருமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம்.
* உங்களை விடச் செல்வத்திலும், அழகிலும் சிறந்தவர்களைக் காணும்போது, அவற்றில் உங்களை விடத் தாழ்ந்தவர்களையும் எண்ணிப் பாருங்கள்.
* அறிவைத் தேடுகின்ற முயற்சியைத் தடுத்து நிறுத்துவது தீயொழுக்கமாகும்.
* அறியாமையை விடக் கொடிய வறுமை கிடையாது.
* தர்மம் செய்வது ஒவ்வொரு மனிதனின் கடமையாகும்.
- நபிகள் நாயகம்

Advertisement
குரான் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement