சிரிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
நவம்பர் 05,2009,
16:37  IST
எழுத்தின் அளவு:

* வாழ்க்கையின் சிரமம் மிகுந்த நேரங்களையும் , நோய்களையும், வேதனைகளையும் ஒதுங்கி நின்று பார்க்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். அவை எல்லாமே மாறி விடும் என்பதை உணருங்கள்.
* வெயிலும் கடுங்கோடையும் வந்தால் பின்னாலேயே மழையும் குளிருமாக ஒரு பருவம் வரக் காத்திருக்கிறது என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
* உடல் வேதனையையும், உள்ள வேதனைகளையும் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியாது என்று நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால், உண்மையில் நம்முடைய உடல் உள்ள அமைப்புகள் ஏற்றுக்கொள்ளும் சக்தி உடையதாக இருக்கிறது என்பதை யாரும் உணர்வதில்லை.
* வாழ்க்கை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ளும் மனிதர்களுடன் அதிகமாகப் பழகாதீர்கள். உங்களைச் சுற்றியுள்ள சூழ்நிலை உங்களை நெருக்குவதாக நினைக்காதீர்கள். எல்லாவற்றையும் எளிமையுடன் லேசாக ஏற்கத் தயாராகுங்கள்.
* இறைவனை உங்கள் தோழனாகக் கருதுங்கள். அவனுடைய சோதனைகளை விளையாட்டாகவே ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். சிரிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். வாழ்க்கையில் வெற்றியும் மனப்பக்குவமும் கிடைக்க இதுவே சிறந்த வழி.
ஸ்ரீஅன்னை

Advertisement
ஸ்ரீ அன்னை ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement