இறைவன் நம்மை மறப்பதில்லை
நவம்பர் 15,2009,
14:27  IST
எழுத்தின் அளவு:

* தன்னை எத்தனை பழித்துப் பேசினாலும் இறைவன் அதைப் பொருட் படுத்தாமல் நம் மீது தயவாகவே உள்ளான். ஆனாலும், மக்கள் கடவுளை பற்றிய வேண்டாத விவாதங்களை விட்டு விட்டு, மேம்பட்டவனான அவனது அருளைப் போற்றுதல் வேண்டும். காலத்தை வீணாகக் கழிக்கக் கூடாது.
* புறத்தில் வெளுத்திருந்தாலும் உள்ளம் கருத்தவர்களாக இருக்கக் கூடாது. வெளியே வெளிச்சம், உள்ளே இருட்டு. இப்படி உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசும் கீழான நிலையில் இருக்கும் உறவிலிருந்து விலகி வாழுங்கள்.
* கருணை நிறைந்தவர்களாக இருங்கள். அது உங்கள் உள்ளத்தில் ஊற்றாய் பொங்கி வழிந்தோடட்டும். அடுத்தவர் துன்பத்தை காணச் சகிக்காமல் மனம் வருந்துபவரே கருணைமிக்கவர்கள்.
* தங்கள் வயிற்றை வளர்க்க வேண்டும் என்று எண்ணி, உயிர்களை துன்புறுத்தி கொலை செய்யும் கொடியவர்கள் எந்த நாளும் எனக்கு உறவாக மாட்டார்கள். எவ்வுயிரையும் தன் உயிராக மதித்து அன்பு காட்டுபவர்கள் எங்கிருந்தாலும் அவர்கள் எனக்கு மிகவும் நெருங்கிய உறவினர்கள் ஆவர்.
* உடம்பை மறந்தாலும், உயிரை மறந்தாலும், உணர்வை மறந்தாலும் ஏன் இந்த உலகத்தையே மறந்தா லும் ஒரு போதும் கடவுளை மறக்கக் கூடாது. ஆனால், மனிதர்கள் மேலான கடவுளை மறந்து விடுகிறார்கள். அவர் நம் எப் போதும் மறப்பதே இல்லை.
-வள்ளலார்

Advertisement
வள்ளலார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement