ஆன்மிகமே நிம்மதி தரும்
டிசம்பர் 13,2009,
16:47  IST
எழுத்தின் அளவு:

* அமைதி என்பது கடையில் வாங்கத்தக்க பொருள் அல்ல. இதயத்திலேயே ஊறக்கூடிய இன்பம் தான் சாந்தி.
* சாதுக்களை என்ன திட்டினாலும் அவர்கள் மவுனமாகவும், மகிழ்ச்சியுடனும் இருப்பார்கள். மலைமேல் விழுந்த தூறல் மலையையா சாய்த்துவிட முடியும்?
* மிதமான ஆகாரம், மிதமான நித்திரை, மிதமான பேச்சு, மிதமான உழைப்பு இவை இருந்தால் நம் வாழ்க்கை கரைகளை உடைய ஆறுபோல சீராக ஓடிக்கொண்டிருக்கும்.
* புராணங்களில் தத்துவத்தைத் தள்ளிவிட்டுக் கதைகளை மட்டும் படிப்பவர்கள் பழத்தின் சுளையைத் தள்ளிவிட்டு தோலை மட்டும் சாப்பிடுபவர்களைப் போன்றவர்கள்.
* எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பரம்பொருளின் வடிவமே விஷ்ணு தத்துவம். விஷ்ணு என்ற சொல்லுக்கு எங்கும் நிறைந்தவன் என்பது பொருளாகும்.
* ஒருவனுக்கு ஆன்மிக உணர்வு இல்லாத வாழ்க்கை என்பது இரவைப் போன்றது. ஆன்மிக உணர்வு உடைய வாழ்க்கை பகலைப் போன்றது.
* உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபாடு கொண்டு பணி செய்தால் பணம் கிடைக்கும். ஆன்மிக வாழ்வில் ஈடுபாடு கொண்டு பணி செய்தால் நிம்மதி கிடைக்கும்.
* மேயப்போன மாடு எப்படி கொட்டிலில் விட்டுச் சென்ற கன்றினை நினைத்து ஏங்குமோ, அதுபோல எந்த வேலையைச் செய்தாலும் பகவந்நாமாவை நினைத்திருக்க வேண்டும்.
கிருஷ்ணப்ரேமி சுவாமிகள்.

Advertisement
கிருஷ்ண ‌பிரேமி சுவாமி ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement