தியானம் பழகுங்கள்
பிப்ரவரி 09,2010,
09:29  IST
எழுத்தின் அளவு:

* மனம் தூய்மையாகவும், முன்வினைப் பாவங்கள் நீங்கவும்<<, யாருக்கும் பழிபாவங்கள் செய்யாமல் இருக்கவும் வீட்டில் உள்ள அனைவரும் தியானத்தை காலையில் முறையாகச் செய்ய வேண்டும்.
* செல்வத்தில் திளைத்தாலும், வறுமையில் தவித்தாலும், துன்பத்தில் துவண்டாலும், சுகித்திருந்தாலும், ஆரோக்கியம் இருந்தாலும், வியாதியில் அவதிப்பட்டாலும் நாள்தோறும் தியானம் செய்வதை வழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
* குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே தியானத்தை பழகினால், பாவங்களில் ஈடுபடாமல் நல்ல விஷயங்களை நாடும் மனநிலை உண்டாகும். அநாவசியமாக எவ்வளவோ காலத்தை நாம் வீணடித்திருக்கிறோம். அதனால், தியானம் செய்வதை அடிப்படை கடமையாகக் கொள்ள வேண்டும்.
* வாக்கினாலும், மனத்தினாலும், கைகால் முதலியவற்றாலும் பாவங்கள் செய்து இருக்கிறோம். அந்தப் பாவங்களை எல்லாம் அதே வாக்காலும், மனதாலும், கைகால் முதலியன கொண்டே புண்ணியம் செய்து கரைத்துவிடும் மனவுறுதியை தியானத்தால் மட்டுமே பெற முடியும்.
-காஞ்சிப்பெரியவர்

Advertisement
காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement