எங்கள் வாழ்வு ஒளிமயமாகட்டும்!
ஏப்ரல் 04,2010,
14:20  IST
எழுத்தின் அளவு:

* சக்தித்தாயே! எங்கள் வாழ்வினை வளப்படுத்தும் நல்லறிவினைத் தா. உலக மக்களை எல்லாம் காப்பாற்றும் வலிமையைக் கொடு. மன சஞ்சலம் போக்கிடும் தவக்கனலாய் என்னுள் எழு. விண்ணை அளக்கும் ஆற்றலையும், இன்பத்தையும் கொடு.
* விதியையே மாற்றும் சக்திபடைத்த உமையவளே! தாயே! என் உள்ளத்தில் ஒளிரும் ஒளிவிளக்கே! உலகம் முழுவதையும் படைத்தும், காத்தும் அருள் செய்பவளே! பயிரினைக் காக்கும் மழைபோல வந்து எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடு.
* சக்தி! சக்தி! என்று எங்கும் உன் பெயரை ஒலிக்கச்செய். உன் வடிவத்தைக் காணும் பாக்கியத்தைக் கொடு. உன்னை அறிந்தவர்களின் வாழ்வு சுடர்போல ஒளிமயமாகட்டும். பராசக்தியே! உன் புகழ்பாடும் எங்களை புகழுடன் வாழ வழிகாட்டு.
* சக்தித்தாயே! உன்னை நினைக்கும் மனிதர்கள் தூக்க நிலையிலும் விழிப்போடு செயல்படுவார்கள். நீ இருக்குமிடத்தில் அன்பு நிலைத்திருக்கும்.
* உன்னை வணங்குபவர்கள் சோம்பலைப் புறந்தள்ளி, துணிவோடு செயல்படுவர். அவர்களின் பேச்சில் ஒளி நிறைந்திருக்கும். எப்போதும் உன் சிந்தையிலேயே இருப்பர்.
-பாரதியார்


Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement