பரந்த மனம் வேண்டும்
நவம்பர் 20,2014,
12:11  IST
எழுத்தின் அளவு:

* எல்லையற்ற ஆற்றலும், தூய்மையும் உனக்குள்ளேயே நிறைந்து இருக்கிறது.
* ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்கென தனி லட்சியத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.
* தன்னை நெறிப்படுத்தி வாழ்பவனே, உலகத்தையும் சரியான பாதையில் செலுத்தும் தகுதி படைத்தவனாகிறான்.
* பரந்த இந்த உலகம் போல எப்போதும் உன் மனதையும் விரிவுபடுத்திக் கொள்.
* மனிதன் எப்போதும் தாழ்ந்த உண்மையில் இருந்தே, மேலான உண்மைக்கு பயணம் செய்கிறான்.
- விவேகானந்தர்

Advertisement
விவேகானந்தர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement