இயற்கையை மதிப்போம்
நவம்பர் 24,2014,
10:11  IST
எழுத்தின் அளவு:

* அதர்மமே தர்மத்திற்கு உணவாக இருக்கிறது. அதனால், தர்மம் இருக்கும் வரை அதர்மமும் இருக்கும்.
* கடவுளை நம்பினோர் கைவிடப்படார். இதுவே பக்தி செய்வதன் அடிப்படை நியதி.
* சத்தியமாக விளங்கும் தெய்வம் ஒன்றே. அதை ஆராதிக்கும் வழிகள் ஆயிரமாயிரம் இருக்கின்றன.
* உண்மையை மட்டும் பேசி, நற்செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்தால் எல்லா இன்பங்களையும் பெற முடியும்.
* இயற்கையை மதித்து வாழக் கற்றுக் கொண்டால் எந்தவிதமான தீமையும் நமக்கு உண்டாகாது.
- பாரதியார்

Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement