தேவையா போலி கவுரவம்!
ஜூன் 11,2010,
11:06  IST
எழுத்தின் அளவு:

* மனதில் நல்ல நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் நல்லறிவு உண்டாகாது. நல்லறிவு உண்டாகாவிட்டால் நல்லொழுக்கம் ஒருவருக்கு வாய்ப்பதில்லை.
* மற்றவர்களுக்கு தீங்கு இழைப்பவர்கள் மானம் மரியாதை அற்றவர்களாவர். மற்றவர்களுக்கு தீங்கிழைத்த குற்றத்தை போக்க விரும்புபவர்களே உயர்ந்தவர்களாவர்.
* அறிவு, அழகு, தவம், கல்வி, ஒழுக்கம் ஆகியவற்றை எண்ணி கர்வம் கொள்ளுதல் கூடாது. இதனால் மனம் தூய்மை பெறும்.
* வாய்மையைத் தன் வாழ்நாள் குறிக்கோளாகக் கொண்டவன் எவ்வளவு துன்பங்கள் துயரங்கள் தன்னைச் சூழ்ந்த போதிலும் கலக்கம் கொள்வதில்லை.
* உண்மை உழைப்பில் கிடைக்கும் ஊதியத்திற்கு நிகரானது எதுவுமில்லை. விவேகம் என்னும் நல்லறிவுக்கு ஈடான குணம் இல்லை.
* எந்த உயிருக்கும் தன்னால் சிறுகெடுதலும் உண்டாகக்கூடாது என்று நினைப்பவர்கள் ஞானத்தின் வாசலுக்குள் நுழைந்துவிட்டார்கள்.
* மனிதன் போலி கவுரவத்திற்காக வேண்டாத ஆசைகளை வளர்த்துக் கொண்டு அல்லல்படுகிறான்.
-மகாவீரர்


Advertisement
மகாவீரர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement