உள்ளம் தூய்மை பெற வழி
டிசம்பர் 12,2007,
21:35  IST
எழுத்தின் அளவு:

* வானம், நெருப்பு, நீர், காற்று, மண் என்கின்ற பஞ்ச பூதங்களுக்கு அமைந்த முக்குணங்களும், அந்த கரணங்கள் நான்கும் ஆகிய இவை முதலிய யாவுமாய், தனக்கு ஆதியுமில்லாமல், அந்தமுமில்லாமல், உடலுக்கு உயிராய், உயிருக்கு உணர்ச்சியாய் ஒன்றினும் தோய்வின்றி நிற்பவனே அறிவுமயமான ஆண்டவன்.


* ஆண்டவனை வணங்கத் தலை இருக்கிறது. வாழ்த்த வாய் இருக்கிறது. மனமும் இருக்கிறது. ஆனால், அந்த மனம் கட்டுக்கடங்காமல் திரியும் காட்டுக் குரங்கினைப் போன்றது. ஆகவே, இறைவனை எப்போதும் எண்ணிக்கிடக்க இறைவனடியார்களிடம் எக்காலத்தும் பழகியிருக்க வேண்டும்.

* இறைவனை வழிபட்டால் உள்ளம் தூய்மை பெறும். உள்ளம் தூய்மையடைபவன் செல்வத்தைப் பெறுவான். சிறப்பினைப் பெறுவான். அல்லலைத் தவிர்ப்பான். அறிவு நிரம்பப் பெறுவான். கல்வியில் சிறந்து விளங்குவான். நற்கதி அடைவான்.

* தாம் விரும்பியதை முன்னமேயே பெற்றுக் கையில் வைத்திருக்க, அதைப் புரிந்துகொள்ளாமல் விரும்பியது இன்னும் கிடைக்கவில்லையே என்று வருந்துகிறவனைப் போல், படைத்த பரமனின் அருளைப் பெற்றும் பெறாதவர் போல் அறியாமல் வருந்துகிறவர்கள் அநேகர் உண்டு.

* ஆணவ மலத் துன்பத்தில் அழுந்திய மன ஆசையினால் அறிவு மயங்குபவன், வெவ்வேறு உருவமாகப் பிறந்து குயவன் சுழற்றும் சக்கரத்தைப் போலப் பிறவிக் கடலில் சுழன்று கிடப்பான்.

* செம்பில் களிம்பு போல் மலமானது ஆத்மாவை ஆதிமுதலே பற்றிக் கொண்டிருக்கும்.

* பொன்னை விரும்புதல், பூமியை விரும்புதல், பெண் மயக்கத்தை விரும்புதல் ஆகியவை ஒருவனுடைய மனவலிமையை அயர்வுறச் செய்வனவாகும்.

Advertisement
அதிவீரராம பாண்டியன் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement