அவனின்றி அணுவும் அசையாது.....
செப்டம்பர் 30,2015

* நன்மை நடக்கும்போது மகிழ்பவர்கள், தீமை நிகழும் போது இறைவன் இருக்கிறானா என சந்தேகிக்கின்றனர். உண்மையில் உலகில் நன்மை, தீமையென்று எதுவுமே கிடையாது. அவன் இல்லாமல் அணுவும் அசையாது.* இன்று நன்மையாக தெரிவது, நாளை தீமையாகவும், ...

 • அவனின்றி அணுவும் அசையாது

  அக்டோபர் 18,2008

  * நன்மை நடக்கும்போது மகிழ்பவர்கள், தீமை நிகழும் போது இறைவன் இருக்கிறானா என சந்தேகிக் கின்றனர். "இறைவன் எப்படி இவ்வாறு தவறு ...

  மேலும்

 • செலவில்லாமல் புண்ணியம்

  ஜூன் 02,2008

  நம்மைவிட உயர்ந்தவரைப் பார்த்து பொறாமைப் படாமலும், நம்மை விடத் தாழ்ந்தவர் மீது வெறுப்பும், ஏளனமும் காட்டாமலும் யார் ...

  மேலும்

1 - 3 of 1 Pages
« First « Previous 1 Next »Last »
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement