உயிருக்கும் உயிர் கடவுள்
ஜனவரி 28,2010

* ரோஜாவிடமிருந்து பூக்களைத்தான் பறிக்க வேண்டுமே ஒழிய, அதிலுள்ள முள்ளைச் சீவ வேண்டியதில்லை. ...

1 - 8 of 1 Pages
« First « Previous 1 Next »Last »
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement