Advertisement
Advertisement
Advertisement
நலம் பெறும் விழா
நலம் பெறும் விழா
செப்டம்பர் 04,2015

அன்னை வேளாங்கண்ணி மாதா கோவிலின் 43ஆம் ஆண்டு திருவிழாவின் 6ம் நாளான நேற்று நலம் பெறும் விழா நடந்தது. இந்நிகழ்ச்சியில் இசை மழையில் அனைவரையும் குளிரவைத்த அடையாறு பார்வையற்றோர் மற்றும் காதுகேளாதோர் பள்ளி மாணவ குழுக்கள். ...