| E-paper

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான போட்டி
புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான போட்டி
மார்ச் 03,2015

வேல்டெக் பல்கலைக்கழகத்தில், தேசிய அளவில், கல்லூரிகளுக்கு இடையில், புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான போட்டி நடந்தது. இதற்கான நிகழ்ச்சியில், வேல்டெக் பல்கலை துணை தலைவர் சகுந்தலா ரங்கராஜன், விஞ்ஞானி பிரகலதா ராமாராவ், பல்கலை ...