Advertisement
Advertisement
Advertisement
27வது ஆண்டு விழா
27வது ஆண்டு விழா
செப்டம்பர் 27,2016

மருத்துவத்துறையில் பல ஆண்டுகள் சேவைசெய்து வரும் மருத்துவர்களுக்கு, தமிழக மருத்துவப் பயிற்சியாளர்கள் சங்கமான, 'டேம்ரா'வின், 27வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு, லிம்ரா ஓவர்சீஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, 'டேம்பா - லிம்ரா - 2016' ...