Advertisement
Advertisement
Advertisement
துணை பட்டமளிப்பு விழா
துணை பட்டமளிப்பு விழா
மார்ச் 27,2015

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் துணை பட்டமளிப்பு விழாவில் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ஆர். தாண்டவன் தலைமை தாங்கி மாணவர்களுக்கு பட்டம் ...