Advertisement
Advertisement
Advertisement
சென்னை மாநகராட்சியின் தற்போதைய கவுன்சிலர்களில்... 50 பேருக்கு சீட்டு: 115 பேருக்கு வேட்டு!  செல்வாக்கு, பண பலத்தால் பலருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு!
சென்னை மாநகராட்சியின் தற்போதைய கவுன்சிலர்களில்... 50 பேருக்கு சீட்டு: 115 பேருக்கு வேட்டு! செல்வாக்கு, பண பலத்தால் பலருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு!
செப்டம்பர் 26,2016

1

ஆளுங்கட்சி நேற்று வெளியிட்ட வேட்பாளர் பட்டியலின்படி, சென்னை மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள், 115 பேருக்கு மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ச செல்வாக்கு மற்றும் பண பலத்தால், 42 பேருக்கும், எட்டு ...