Advertisement
Advertisement
Advertisement
ஆக்கிரமிப்பால் சென்னையில் நடைபாதைகள்... இருக்கு... ஆனா இல்லை!  நிரந்தர தீர்வை எதிர்பார்க்கும் பொதுமக்கள்
ஆக்கிரமிப்பால் சென்னையில் நடைபாதைகள்... இருக்கு... ஆனா இல்லை! நிரந்தர தீர்வை எதிர்பார்க்கும் பொதுமக்கள்
ஜனவரி 24,2017

சென்னையில், மக்களின் வரிப் பணம், பல கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டு, நடைபாதைகள் அமைக்கப்படுகின்றன; ஆனால், அவை ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருப்பதால், பாதசாரிகள் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. நடைபாதைகளை மீட்டெடுக்க, மாநகராட்சி ...