Advertisement
Advertisement
Advertisement
கூவம் நதி மறுசீரமைப்பு திட்டத்திற்கு அனுமதி எப்போது? ஒப்பந்தம் அறிவித்தும் பணி துவங்காமல் காத்திருப்பு
கூவம் நதி மறுசீரமைப்பு திட்டத்திற்கு அனுமதி எப்போது? ஒப்பந்தம் அறிவித்தும் பணி துவங்காமல் காத்திருப்பு
டிசம்பர் 08,2016

கூவம் நதி மறுசீரமைப்பு திட்டத்திற்கான முதற்கட்ட பணிகளுக்கு, ஒப்பந்தம் அறிவிக்கப்பட்டு ஓராண்டாகியும், சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கிடைக்காததால், பணிகளை இன்னும் துவங்காமல், மாநகராட்சி காத்திருக்கிறது.கூவம் நதி மறுசீரமைப்பு ...