'பயங்கரவாத அமைப்புகளை உருவாக்கும் பாகிஸ்தான்'
'பயங்கரவாத அமைப்புகளை உருவாக்கும் பாகிஸ்தான்'
ஜூலை 23,2017

13

வாஷிங்டன்: 'இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் இடையே, நட்பு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காகவும், தன் சொந்த காரணங்களுக்காகவும், பல்வேறு பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு, பாக்., ஆதரவு அளித்ததுடன், புதிய பயங்கரவாத அமைப்புகளையும் ...

Advertisement
Advertisement
Advertisement