‛பயங்கரவாதத்தின் தாய்' இந்தியாவுக்கு பட்டம் கொடுக்கிறது பாக்.,
‛பயங்கரவாதத்தின் தாய்' இந்தியாவுக்கு பட்டம் கொடுக்கிறது பாக்.,
செப்டம்பர் 24,2017

10

ஐக்கிய நாடுகள்: இந்தியா, தனது அண்டை நாடுகளுக்கு எதிராக, பயங்கரவாதிகளை உருவாக்கி ஊக்குவித்து வருவதாகவும், தெற்கு ஆசியாவில் பயங்கரவாதத்தின் தாயாக உள்ளதாகவும் ஐ.நா., சபையில் பாகிஸ்தான் கூறியுள்ளது.ஐ.நா., பொது சபை ...

Advertisement
Advertisement
Advertisement