இதே நாளில் அன்று
இதே நாளில் அன்று
ஏப்ரல் 26,2017

1564 ஏப்ரல் 26ஆங்கில கவிஞரும், நாடக ஆசிரியருமான, வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர், 1564, ஏப்., ௨௬ல், பிரிட்டனில் பிறந்தார். அந்நாட்டின், தேசிய கவிஞர் என, அழைக்கப்படும் அவரது படைப்புகளில், 38 நாடகங்கள், 154 செய்யுள்,கவிதைகள் அடங்கும். மிகச் சிறந்த ...

Advertisement
Advertisement
Advertisement