தென்னக நதிகளின் தாய்மடி...  காப்பதற்கு தேவை அதிரடி!
தென்னக நதிகளின் தாய்மடி... காப்பதற்கு தேவை அதிரடி!
ஜூன் 21,2018

3

வீட்டிலே எங்கே தண்ணீர்த் தொட்டியைக் கட்டுகிறோம்; வீட்டுக்கு மேலே...இயற்கை கற்றுத்தந்த பாடம்,அது; சமவெளிக்கான தண்ணீரை, மலைதான் தன் மடியில் வைத்துக் கொண்டு, காலமெல்லாம் நம்மைக் காக்கிறது. தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகா என மூன்று ...

Advertisement