இதே நாளில் அன்று
இதே நாளில் அன்று
மே 25,2017

1

2013 - மே 25பிரபல பின்னணி பாடகர், டி.எம்.சவுந்தரராஜன், மதுரையில், ௧௯௨௩ மார்ச் ௨௪ல் பிறந்தார். இவர், ௧௯௫௦ல் வெளியான, கிருஷ்ண விஜயம் என்ற திரைப்படத்தில், 'ராதே நீ என்னை விட்டுப் போகாதேடி...' என்ற பாடலுடன், தன் இசை பயணத்தை ...

Advertisement
Advertisement