• முதல் பக்கம்
 • செய்திகள்
 • அட்டவணை
 • மைதானங்கள்
 • போட்டோ
 • வீடியோ
 • விளையாட்டு மலர்
 • முதல் பக்கம் » அட்டவணை

  அணிகள்  : 

  Share  
  Bookmark and Share
  Date Time Match Detail venue
  Thu Apr 04 8 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  கோல்கட்டா அணி வெற்றி (6 விக்கெட்)
  ஈடன் கார்டன்
  Thu Apr 04 8 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் வெற்றி (2 ரன்கள்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Fri Apr 05 8 PM ஐதராபாத் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  ஐதராபாத் வெற்றி (22 ரன்கள்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Sat Apr 06 4 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெற்றி (5 ரன்கள்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Sat Apr 06 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  மும்பை இந்தியன்ஸ் வெற்றி (9 ரன்கள்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Sun Apr 07 4 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் வெற்றி (8 விக்கெட்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Sun Apr 07 8 PM ஐதராபாத் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  ஐதராபாத் வெற்றி (சூப்பர் ஓவர்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Mon Apr 08 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெற்றி (19 ரன்கள்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Tue Apr 09 4 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் வெற்றி (7 விக்கெட்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Tue Apr 09 8 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  மும்பை இந்தியன்ஸ் வெற்றி (44 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Wed Apr 10 8 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி (10 விக்கெட்)
  பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Thu Apr 11 4 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் வெற்றி (8 விக்கெட்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Thu Apr 11 8 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  புனே வாரியர்ஸ் வெற்றி (7 விக்கெட்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Fri Apr 12 8 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  ஐதராபாத் வெற்றி (3 விக்கெட்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Sat Apr 13 4 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  மும்பை இந்தியன்ஸ் வெற்றி (41 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Sat Apr 13 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி (4 விக்கெட்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Sun Apr 14 4 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  கோல்கட்டா நைட்ரைடர்ஸ் வெற்றி (48 ரன்கள்)
  ஈடன் கார்டன்
  Sun Apr 14 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெற்றி (6 விக்கெட்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Mon Apr 15 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  புனே வாரியர்ஸ் வெற்றி (24 ரன்கள்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Tue Apr 16 4 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் வெற்றி (4 ரன்கள்)
  பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Tue Apr 16 8 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  போட்டி டை, சூப்பர் ஓவரில் பெங்களூரு வெற்றி
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Wed Apr 17 4 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  ஐதராபாத் வெற்றி (11 ரன்கள்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Wed Apr 17 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெற்றி (87 ரன்கள்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Thu Apr 18 8 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி (86 ரன்கள்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Fri Apr 19 8 PM ஐதராபாத் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  ஐதராபாத் வெற்றி (5 விக்கெட்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Sat Apr 20 4 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி (4 விக்கெட்)
  ஈடன் கார்டன்
  Sat Apr 20 8 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் வெற்றி (7 விக்கெட்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Sun Apr 21 4 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  டில்லி டேர்டெவில்ஸ் வெற்றி (9 விக்கெட்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Sun Apr 21 8 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் வெற்றி (7 விக்கெட்)
  பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Mon Apr 22 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி (5 விக்கெட்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Tue Apr 23 4 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  பெங்களூரு அணி வெற்றி (130 ரன்கள்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Tue Apr 23 8 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  பஞ்சாப் அணி வெற்றி (5 விக்கெட்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Wed Apr 24 8 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  மும்பை அணி வெற்றி (5 விக்கெட்)
  ஈடன் கார்டன்
  Thu Apr 25 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி (5 விக்கெட்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Fri Apr 26 8 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  கோல்கட்டா அணி வெற்றி (6 விக்கெட்)
  ஈடன் கார்டன்
  Sat Apr 27 4 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  ராஜஸ்தான் அணி வெற்றி (8 விக்கெட் )
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Sat Apr 27 8 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  மும்பை அணி வெற்றி (58 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Sun Apr 28 4 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  சென்னை அணி வெற்றி (14 ரன்கள்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Sun Apr 28 8 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  டில்லி அணி வெற்றி (15 ரன்கள்)
  சட்டீஸ்கர் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
  Mon Apr 29 4 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெற்றி (4 விக்கெட்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Mon Apr 29 8 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  மும்பை இந்தியன்ஸ் வெற்றி (4 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Tue Apr 30 8 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  சென்னை அணி வெற்றி (37 ரன்கள்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Wed May 01 4 PM ஐதராபாத் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  ஐதராபாத் வெற்றி (7 விக்கெட்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Wed May 01 8 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  டில்லி அணி வெற்றி (7 விக்கெட்)
  சட்டீஸ்கர் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
  Thu May 02 4 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  சென்னை அணி வெற்றி (15 ரன்கள்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Thu May 02 8 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  பெங்களூரு அணி வெற்றி (17 ரன்கள்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Fri May 03 8 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  கோல்கட்டா அணி வெற்றி (8 விக்கெட்)
  ஈடன் கார்டன்
  Sat May 04 8 PM ஐதராபாத் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  ஐதராபாத் அணி வெற்றி (6 விக்கெட்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Sun May 05 4 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  மும்பை இந்தியன்ஸ் வெற்றி (60 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Fri Apr 05 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  ராஜஸ்தான் அணி வெற்றி (5 விக்கெட்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Mon May 06 8 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  பஞ்சாப் அணி வெற்றி (6 விக்கெட்)
  பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Tue May 07 4 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  ராஜஸ்தான் வெற்றி (9 விக்கெட்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Tue May 07 8 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  மும்பை வெற்றி (65 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Wed May 08 8 PM ஐதராபாத் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  சென்னை வெற்றி (70 ரன்கள்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Thu May 09 4 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  ராஜஸ்தான் வெற்றி (8 விக்கெட்)
  பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Thu May 09 8 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  கோல்கட்டா வெற்றி (46 ரன்கள்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Fri May 10 8 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  பெங்களூரு வெற்றி (4 ரன்கள்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Sat May 11 4 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  மும்பை வெற்றி (5 விக்கெட்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Sat May 11 8 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs ஐதராபாத்
  ஐதராபாத் வெற்றி (30 ரன்கள்)
  பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Sun May 12 4 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  கோல்கட்டா அணி வெற்றி (5 விக்கெட்)
  ஜே.எஸ்.சி.ஏ., சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்,
  Sun May 12 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெற்றி (5 விக்கெட்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Mon May 13 8 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  மும்பை அணி வெற்றி (7 விக்கெட்)
  வான்கடே மைதானம்
  Tue May 14 4 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  பஞ்சாப் வெற்றி (7 விக்கெட்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Tue May 14 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  சென்னை வெற்றி (33 ரன்கள்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Wed May 15 4 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  புனே வெற்றி (7 ரன்கள்)
  ஜே.எஸ்.சி.ஏ., சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்,
  Wed May 15 8 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  மும்பை வெற்றி (14 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Thu May 16 8 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  பஞ்சாப் வெற்றி(7 ரன்கள்)
  இமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Fri May 17 8 PM ஐதராபாத் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  ஐதராபாத் வெற்றி (23 ரன்கள்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Sat May 18 4 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  பஞ்சாப் அணி வெற்றி (50 ரன்கள் )
  இமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Sat May 18 8 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  பெங்களூரு அணி வெற்றி (24 ரன்கள்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Sun May 19 4 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  புனே வெற்றி (38 ரன்கள்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Sun May 19 8 PM ஐதராபாத் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  ஐதராபாத் வெற்றி (5 விக்கெட்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Tue May 21 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  சென்னை அணி வெற்றி (48 ரன்கள்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Wed May 22 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  ராஜஸ்தான் வெற்றி (4 விக்கெட்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Fri May 24 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  மும்பை வெற்றி (4 விக்கெட்)
  ஈடன் கார்டன்
  Share  
  Bookmark and Share
  Bangalore vs Chennai, 24th Match

  Indian T20 League, 2018 ,04-25-2018 , Bengaluru

  Hyderabad vs Punjab, 25th Match

  Indian T20 League, 2018 ,04-26-2018 , Hyderabad

  Delhi vs Kolkata, 26th Match

  Indian T20 League, 2018 ,04-27-2018 , Delhi

  Copyright © 2013 Dinamalar - No :1 Tamil News Website ( IPL 2013 - Indian Premier League). Designed and Hosted by Dinamalar | Contact us