• முதல் பக்கம்
 • செய்திகள்
 • அட்டவணை
 • மைதானங்கள்
 • போட்டோ
 • வீடியோ
 • விளையாட்டு மலர்
 • முதல் பக்கம் » அட்டவணை

  அணிகள்  : 

  Share  
  Bookmark and Share
  Date Time Match Detail venue
  Thu Apr 04 8 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  கோல்கட்டா அணி வெற்றி (6 விக்கெட்)
  ஈடன் கார்டன்
  Thu Apr 04 8 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் வெற்றி (2 ரன்கள்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Fri Apr 05 8 PM ஐதராபாத் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  ஐதராபாத் வெற்றி (22 ரன்கள்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Sat Apr 06 4 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெற்றி (5 ரன்கள்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Sat Apr 06 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  மும்பை இந்தியன்ஸ் வெற்றி (9 ரன்கள்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Sun Apr 07 4 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் வெற்றி (8 விக்கெட்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Sun Apr 07 8 PM ஐதராபாத் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  ஐதராபாத் வெற்றி (சூப்பர் ஓவர்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Mon Apr 08 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெற்றி (19 ரன்கள்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Tue Apr 09 4 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் வெற்றி (7 விக்கெட்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Tue Apr 09 8 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  மும்பை இந்தியன்ஸ் வெற்றி (44 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Wed Apr 10 8 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி (10 விக்கெட்)
  பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Thu Apr 11 4 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் வெற்றி (8 விக்கெட்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Thu Apr 11 8 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  புனே வாரியர்ஸ் வெற்றி (7 விக்கெட்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Fri Apr 12 8 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  ஐதராபாத் வெற்றி (3 விக்கெட்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Sat Apr 13 4 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  மும்பை இந்தியன்ஸ் வெற்றி (41 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Sat Apr 13 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி (4 விக்கெட்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Sun Apr 14 4 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  கோல்கட்டா நைட்ரைடர்ஸ் வெற்றி (48 ரன்கள்)
  ஈடன் கார்டன்
  Sun Apr 14 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெற்றி (6 விக்கெட்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Mon Apr 15 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  புனே வாரியர்ஸ் வெற்றி (24 ரன்கள்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Tue Apr 16 4 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் வெற்றி (4 ரன்கள்)
  பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Tue Apr 16 8 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  போட்டி டை, சூப்பர் ஓவரில் பெங்களூரு வெற்றி
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Wed Apr 17 4 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  ஐதராபாத் வெற்றி (11 ரன்கள்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Wed Apr 17 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெற்றி (87 ரன்கள்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Thu Apr 18 8 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி (86 ரன்கள்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Fri Apr 19 8 PM ஐதராபாத் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  ஐதராபாத் வெற்றி (5 விக்கெட்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Sat Apr 20 4 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி (4 விக்கெட்)
  ஈடன் கார்டன்
  Sat Apr 20 8 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் வெற்றி (7 விக்கெட்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Sun Apr 21 4 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  டில்லி டேர்டெவில்ஸ் வெற்றி (9 விக்கெட்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Sun Apr 21 8 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் வெற்றி (7 விக்கெட்)
  பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Mon Apr 22 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி (5 விக்கெட்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Tue Apr 23 4 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  பெங்களூரு அணி வெற்றி (130 ரன்கள்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Tue Apr 23 8 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  பஞ்சாப் அணி வெற்றி (5 விக்கெட்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Wed Apr 24 8 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  மும்பை அணி வெற்றி (5 விக்கெட்)
  ஈடன் கார்டன்
  Thu Apr 25 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி (5 விக்கெட்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Fri Apr 26 8 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  கோல்கட்டா அணி வெற்றி (6 விக்கெட்)
  ஈடன் கார்டன்
  Sat Apr 27 4 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  ராஜஸ்தான் அணி வெற்றி (8 விக்கெட் )
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Sat Apr 27 8 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  மும்பை அணி வெற்றி (58 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Sun Apr 28 4 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  சென்னை அணி வெற்றி (14 ரன்கள்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Sun Apr 28 8 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  டில்லி அணி வெற்றி (15 ரன்கள்)
  சட்டீஸ்கர் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
  Mon Apr 29 4 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெற்றி (4 விக்கெட்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Mon Apr 29 8 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  மும்பை இந்தியன்ஸ் வெற்றி (4 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Tue Apr 30 8 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  சென்னை அணி வெற்றி (37 ரன்கள்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Wed May 01 4 PM ஐதராபாத் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  ஐதராபாத் வெற்றி (7 விக்கெட்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Wed May 01 8 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  டில்லி அணி வெற்றி (7 விக்கெட்)
  சட்டீஸ்கர் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
  Thu May 02 4 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  சென்னை அணி வெற்றி (15 ரன்கள்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Thu May 02 8 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  பெங்களூரு அணி வெற்றி (17 ரன்கள்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Fri May 03 8 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  கோல்கட்டா அணி வெற்றி (8 விக்கெட்)
  ஈடன் கார்டன்
  Sat May 04 8 PM ஐதராபாத் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  ஐதராபாத் அணி வெற்றி (6 விக்கெட்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Sun May 05 4 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  மும்பை இந்தியன்ஸ் வெற்றி (60 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Fri Apr 05 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  ராஜஸ்தான் அணி வெற்றி (5 விக்கெட்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Mon May 06 8 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  பஞ்சாப் அணி வெற்றி (6 விக்கெட்)
  பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Tue May 07 4 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  ராஜஸ்தான் வெற்றி (9 விக்கெட்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Tue May 07 8 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  மும்பை வெற்றி (65 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Wed May 08 8 PM ஐதராபாத் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  சென்னை வெற்றி (70 ரன்கள்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Thu May 09 4 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  ராஜஸ்தான் வெற்றி (8 விக்கெட்)
  பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Thu May 09 8 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  கோல்கட்டா வெற்றி (46 ரன்கள்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Fri May 10 8 PM டில்லி டேர்டெவில்ஸ் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  பெங்களூரு வெற்றி (4 ரன்கள்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Sat May 11 4 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  மும்பை வெற்றி (5 விக்கெட்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Sat May 11 8 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs ஐதராபாத்
  ஐதராபாத் வெற்றி (30 ரன்கள்)
  பஞ்சாப் கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Sun May 12 4 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ்
  கோல்கட்டா அணி வெற்றி (5 விக்கெட்)
  ஜே.எஸ்.சி.ஏ., சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்,
  Sun May 12 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெற்றி (5 விக்கெட்)
  சவாய் மான்சிங் மைதானம்
  Mon May 13 8 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  மும்பை அணி வெற்றி (7 விக்கெட்)
  வான்கடே மைதானம்
  Tue May 14 4 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
  பஞ்சாப் வெற்றி (7 விக்கெட்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Tue May 14 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  சென்னை வெற்றி (33 ரன்கள்)
  எம்.ஏ., சிதம்பரம் மைதானம், சேப்பாக்கம்
  Wed May 15 4 PM கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் Vs புனே வாரியர்ஸ்
  புனே வெற்றி (7 ரன்கள்)
  ஜே.எஸ்.சி.ஏ., சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்,
  Wed May 15 8 PM மும்பை இந்தியன்ஸ் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  மும்பை வெற்றி (14 ரன்கள்)
  வான்கடே மைதானம்
  Thu May 16 8 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  பஞ்சாப் வெற்றி(7 ரன்கள்)
  இமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Fri May 17 8 PM ஐதராபாத் Vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
  ஐதராபாத் வெற்றி (23 ரன்கள்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Sat May 18 4 PM கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  பஞ்சாப் அணி வெற்றி (50 ரன்கள் )
  இமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Sat May 18 8 PM பெங்களூரு ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் Vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  பெங்களூரு அணி வெற்றி (24 ரன்கள்)
  எம். சின்னசாமி மைதானம்
  Sun May 19 4 PM புனே வாரியர்ஸ் Vs டில்லி டேர்டெவில்ஸ்
  புனே வெற்றி (38 ரன்கள்)
  மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
  Sun May 19 8 PM ஐதராபாத் Vs கோல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்
  ஐதராபாத் வெற்றி (5 விக்கெட்)
  ராஜிவ் சர்வதேச மைதானம்
  Tue May 21 8 PM சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  சென்னை அணி வெற்றி (48 ரன்கள்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Wed May 22 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs ஐதராபாத்
  ராஜஸ்தான் வெற்றி (4 விக்கெட்)
  பெரோஷா கோட்லா
  Fri May 24 8 PM ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
  மும்பை வெற்றி (4 விக்கெட்)
  ஈடன் கார்டன்
  Share  
  Bookmark and Share
  (Automatically refresh after   seconds)
  Ireland vs Australia, 2nd ODI

  Ireland and Australia tour of South Africa, 2016 ,09-27-2016 , Benoni

  Sri Lanka Women vs Australia Women, Only T20I

  Australia Women tour of Sri Lanka, 2016 ,09-27-2016 , Colombo

  Pakistan vs West Indies, 3rd T20I

  Pakistan v West Indies in UAE, 2016 ,09-27-2016 , Abu Dhabi

  Copyright © 2013 Dinamalar - No :1 Tamil News Website ( IPL 2013 - Indian Premier League). Designed and Hosted by Dinamalar | Contact us