Advertisement
image
சாதிக்கும் பெண்மை! மயானத்தில் பணிபுரிந்து அசத்தும் பெண்கள்
ஜூலை 04,2015

2

கீழ்ப்பாக்கம்: ஆண்களுக்கு நிகராக, பெண்களால் எல்லா வேலைகளையும் செய்ய முடியும் என்பதற்கு மற்றுமொரு எடுத்துக்காட்டு, மயானத்தில் பணிபுரியும், எஸ்தர் சாந்தி, பிரவீணா.இந்திய சமுதாய நலவாழ்வு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த அவர்கள், ...

Advertisement
Advertisement