புகைப்பட ஆல்பம்:

பிரம்மோற்சவம் 7ம் நாள் விழா !
1 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின்ஏழாவது நாளன்று(19ம் தேதி) காலை மலையப்பசாமி சூரிய பிரபை வாகனத்தில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.
2 / 32
பிரம்மோற்சவம் 7ம் நாள் விழா !
3 / 32
மாடவீதிகளில் நடந்த கலை நிகழ்ச்சி
4 / 32
மாடவீதிகளில் நடந்த கலை நிகழ்ச்சி
5 / 32
மாடவீதிகளில் நடந்த கலை நிகழ்ச்சி
6 / 32
மாடவீதிகளில் நடந்த கலை நிகழ்ச்சி
7 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின் ஏழாவது நாளில்(19 ம் தேதி) காலை மலையப்பசாமி சூரிய பிரபை வாகனத்தில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்
8 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின் ஆறாம் நாளன்று மாலை தங்க தேரோட்டம் நடைபெற்றது
9 / 32
பிரம்மோற்சவம் 7ம் நாள் விழா !
10 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின் ஆறாவது நாளான்று மலையப்பசாமி அனுமன் வாகனத்தில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். விழாவில் பல்வேறு கலைநிகழ்ச்சிகள் நடந்தது
11 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின் 6 வது நாளில் 18 ம் தேதி மலையப்பசாமி அனுமன் வாகனத்தில் வலம் வந்த போது தரிசிக்க காத்திருந்த பக்தர்கள்.
12 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின் 6வது நாளில் (18 ம் தேதி) மலையப்பசாமி அனுமன் வாகனத்தில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். இதனையொட்டி விழாவில் பல்வேறு கலைநிகழ்ச்சிகள் நடந்தது.
13 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின் 6வது நாளில் ( 18 ம் தேதி) மலையப்பசாமி அனுமன் வாகனத்தில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். இதனையொட்டி விழாவில் நடனமாடிய சிறுமி.
14 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின் ஐந்தாம் நாளில் (17 ம் தேதி ) கருட வாகனத்தில் மலையப்பசாமி வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.
15 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின் ஐந்தாம் நாளில் (17 ம் தேதி ) கருட வாகனத்தில் மலையப்பசாமி வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.சுவாமியைக்காண திரண்டிருந்த பக்தர்கள்
16 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின் ஐந்தாம் நாளில் (17 ம் தேதி ) கருட வாகனத்தில் மலையப்பசாமி வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.சுவாமியைக்காண திரண்டிருந்த பக்தர்கள்.
17 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின் ஐந்தாம் நாளில் (17 ம் தேதி ) பெருமாள், மோகினி அலங்காரத்தில் ஆண்டாள் மாலை அணிந்து கிளியை தோளில் ஏந்தி தங்க பல்லக்கில் உலாவந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.
18 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின் ஐந்தாம் நாளில் நடந்தகலை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்கள்.
19 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின் ஐந்தாம் நாளில் (17 ம் தேதி ) பெருமாள் மோகினி அலங்காரத்தில் ஆண்டாள் மாலை அணிந்து கிளியை தோளில் ஏந்தி தங்க பல்லக்கில் உலாவந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். ஜீயர் தலைமையில் பாசுரம் பாடி வந்த பக்தர்கள்.
20 / 32
திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவ விழாவின் 5ம் நாளில் சுவாமி வீதி உலாவின்போது நடனமாடி வந்த பெண்கள்.
21 / 32
திருமலை திருப்பதி கோவில் பிரம்மோற்சவம் 4ம் நாளில் நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சியில் காளி வேடம் அணிந்து வந்த பக்தை.
22 / 32
திருமலை திருப்பதி கோவில் பிரம்மோற்சவத்தில் நான்காம் நாளில் (16ம் தேதி ) ஶ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் சூடிக்கொடுத்த மாலை பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது
23 / 32
திருமலை திருப்பதி கோவில் பிரம்மோற்சவத்தில் நான்காம் நாளில் (16 ம்தேதி ) பெருமாளை ஜீயர் தலைமையில் பாசுரம் பாடி மாடவீதிகளில் அழைத்து வந்தனர்.
24 / 32
திருமலை திருப்பதி கோயில் பிரம்மோற்சவ விழாவின் 3ம் நாளில் 15 ம் தேதி உற்சவரான மலையப்பசாமி சிம்ம வாகனத்தில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் அப்போது நடைபெற்ற கலைநிகழ்ச்சி.
25 / 32
திருமலை திருப்பதி கோயில் பிரம்மோற்சவ விழாவின் 3ம் நாளில் 15 ம் தேதி உற்சவரான மலையப்பசாமி சிம்ம வாகனத்தில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் அப்போது நடைபெற்ற கலைநிகழ்ச்சி.
26 / 32
திருமலை திருப்பதி கோயில் பிரம்மோற்சவ விழாவின் மூன்றாம் நாளான இன்று (15 ம் தேதி ) உற்சவரான மலையப்பசாமி சிம்ம வாகனத்தில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். அப்போது நடைபெற்ற கலைநிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பெண்கள்.
27 / 32
திருமலை திருப்பதி கோயில் பிரம்மோற்சவ விழாவின் மூன்றாம் நாளில் (15 ம் தேதி ) உற்சவரான மலையப்பசாமி சிம்ம வாகனத்தில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.
28 / 32
திருமலை திருப்பதி பிரம்மோற்சவ இரண்டாம் நாளில் மாடவீதிகளில் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன.
29 / 32
திருமலை திருப்பதி பிரம்மோற்சவ 2ம் நாளில் மாடவீதிகளில் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன.
30 / 32
திருமலை திருப்பதி பிரம்மோற்சவ இரண்டாம் நாளில் வீதி உலா.
31 / 32
திருமலை திருப்பதி மாடவீதிகளில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன.
32 / 32
திருமலை திருப்பதி பிரம்மோற்சவ 2 நாளான இன்று ( 14 ம் தேதி ) காலை உற்சவரான மலையப்பசாமி சின்ன சேஷ வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். படங்கள்: எல்.முருகராஜ்.