சூப்பர் ஷாட்

23 Jul 2018
ஜெய்பூரில் கொட்டிய மழையால் சாலையில் வெள்ள நீர் புகுந்தது. அதனை கடந்து செல்லும் பாதசாரிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள்.
Advertisement