சூப்பர் ஷாட்

18 Nov 2018
ராஜஸ்தான் மாநிலம் புஷ்கரில் நடந்த ஒட்டக கண்காட்சியில் இடம் பெற்ற ஒட்டகங்கள்.