தமிழகத்தின் கண்ணாடி

21 Jul 2018
32 mins ago
1 / 3
மீன்கள் கூட்டம் : : புதுச்சேரி ஊசுடு ஏரியில் பல வருடங்களாக மீன்களை பிடிக்காத நிலையில் மீன்கள் பெருக்கம் அதிகமாகி கரைகளில் தஞ்சம் அடைந்துள்ளன.
3 hrs ago
2 / 3
கருவாகி மொட்டாகி மலராகிப் பின் சருகாய் வீணே உதிர்ந்து விடாதே,.என் போல மலராகி விதையாவாய் என்கிறதோ இந்த டேலியா மலர் ? இடம்: கோவை அடுத்த கருமத்தம்பட்டி .
7 hrs ago
3 / 3
திருப்பூர் காங்கயம் ரோட்டில் உள்ள சாய் லட்சுமி ஆன்மீக நல மையத்தில் உலக நலன் வேண்டி குத்து விளக்கு பூஜை வழிபாட்டில் ஈடுபட்ட பெண்கள்.
Advertisement