தமிழகத்தின் கண்ணாடி

19 Oct 2018
3 hrs ago
1 / 1
புதுச்சேரி கடற்கரையில் அலைகள் அதிகம் இல்லாமல் இருந்த நிலையில் கரையோரத்தில் அதிக அளவில் மீனவர்கள் மீன் பிடித்தனர்.