தமிழகத்தின் கண்ணாடி

20 Jul 2018
11 mins ago
1 / 2
இது ஆடி சிறப்பு: ஆடி மாதம் துவக்கத்திலேயே மழை வரும் எச்சரிக்கையாக கருமேகம் சூழ்ந்துக் கொண்டு, செவ்வானம் தலைக் காட்டியது. இடம்: புதுச்சேரி இசிஆர்; சிவாஜி சதுக்கம்.
1 hr ago
2 / 2
கோவை தாஜ் ஓட்டலில் ஜக்கிய அரபு நாடுகளில் தொழில் வாய்ப்பு குறித்த நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. இதில் கே.ஜி.டைனிம் நிறுவாக இயக்குனர் ஸ்ரீஹரி பாலாகிருஷ்ணன் பேசினார்.
Advertisement