போட்டோ செய்திகள்

ஓவியத்தில் நாயகன் !
1 / 4
ஓவிய கண்காட்சியில் தினமலர் நாளிதழின் ஆசிரியர் டாக்டர் இரா.கிருஷ்ணமூர்த்தி.
2 / 4
போட்டோ செய்திகள் : ஓவியத்தில் நாயகன் !
3 / 4
போட்டோ செய்திகள் : ஓவியத்தில் நாயகன் !
4 / 4
சென்னை கிரீம்ஸ் சாலை லலித் கலா அகாடமியில் நடந்த ஓவிய கண்காட்சியில் தினமலர் நாளிதழின் ஆசிரியர் டாக்டர் இரா.கிருஷ்ணமூர்த்தியின் ஓவியத்தை வரைந்த மாணவி அபராஜிதா.
Advertisement