புகைப்பட ஆல்பம்:

பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
1 / 19
பிரதமருக்காக தயாரிக்கப்படும் , இந்திய உணவு வகைகள்,
2 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
3 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
4 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
5 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
6 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
7 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
8 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
9 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
10 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
11 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
12 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
13 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
14 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
15 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
16 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
17 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
18 / 19
பேஸ்புக் - கூகுளில் பிரதமர் மோடி !
19 / 19
அமெரிக்கா சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி சான்போஸ் நகரில் கூகுள் மற்றும் பேஸ்புக் தலைமை அலுவலகம் சென்றார் . அங்கு அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
Advertisement