புகைப்பட ஆல்பம்:

திருப்பதி பிரம்மோற்சவம் 2 ம் நாள் விழா
1 / 8
திருமலை திருப்பதியில் நடந்துவரும் பிரம்மோற்சவ விழா 2 ம் நாளில் மலையப்ப சுவாமி சின்ன சேஷ வாகனத்தில், தபசு கோலத்தில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். படங்கள்: எல்.முருகராஜ்.
2 / 8
திருமலை திருப்பதியில் நடந்துவரும் பிரம்மோற்சவ விழாவில் கோலாட்டம் ஆடிய படி பெண்கள்.
3 / 8
புகைப்பட : திருப்பதி பிரம்மோற்சவம் 2 ம் நாள் விழா
4 / 8
புகைப்பட : திருப்பதி பிரம்மோற்சவம் 2 ம் நாள் விழா
5 / 8
புகைப்பட : திருப்பதி பிரம்மோற்சவம் 2 ம் நாள் விழா
6 / 8
புகைப்பட : திருப்பதி பிரம்மோற்சவம் 2 ம் நாள் விழா
7 / 8
புகைப்பட : திருப்பதி பிரம்மோற்சவம் 2 ம் நாள் விழா
8 / 8
புகைப்பட : திருப்பதி பிரம்மோற்சவம் 2 ம் நாள் விழா
Advertisement