புகைப்பட ஆல்பம்:

ஜப்பானில் பிரதமர் !
1 / 10
இந்திய பிரதமர் மோடி அரசு முறை பயணமாக ஜப்பான் சென்றார். அந்நாட்டு பிரதமர் அபேயுடன் அதிவேக புல்லட் ரயிலில் பயணித்தார்.
2 / 10
புகைப்பட : ஜப்பானில் பிரதமர் !
3 / 10
புகைப்பட : ஜப்பானில் பிரதமர் !
4 / 10
புகைப்பட : ஜப்பானில் பிரதமர் !
5 / 10
புகைப்பட : ஜப்பானில் பிரதமர் !
6 / 10
புகைப்பட : ஜப்பானில் பிரதமர் !
7 / 10
புகைப்பட : ஜப்பானில் பிரதமர் !
8 / 10
புகைப்பட : ஜப்பானில் பிரதமர் !
9 / 10
புகைப்பட : ஜப்பானில் பிரதமர் !
10 / 10
இந்திய பிரதமர் மோடி அரசு முறை பயணமாக ஜப்பான் சென்றார். இவருக்கு சிறப்பான ராணுவ மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.