புகைப்பட ஆல்பம்:

ஊட்டியின் பயங்கர முகம்
1 / 6
இயற்கையைச் சீரழிக்கும் கழிவு நீர்
2 / 6
கழிவு நீர் ஓடை செல்லும் பாதை
3 / 6
இயற்கை எழிலுக்கு இடையே ஒரு கரும்புள்ளி
4 / 6
ஊட்டியின் அழகையே கெடுக்கும் கழிவுநீர் ஓடை
5 / 6
நுங்கும் நுரையுமாக செல்வது வெள்ளமல்ல... கழிவு நீர்தான்
6 / 6
வளைந்து நெளிந்து செல்லும் சாக்கடை ஓடை
Advertisement