சூப்பர் ஷாட்

04 Jan 2018
மகாராஷ்டிராவில் பீமா-கோரக்யான் அமைப்பினர் பந்த்திற்கு அழைப்பு விடுத்ததால் முக்கிய பாலம் வாகன போக்குவரத்தின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. இடம்: அவுரங்காபாத்.
Advertisement