சூப்பர் ஷாட்

13 Feb 2018
சிம்லாவிற்கு சுற்றுலா வந்த பயணிகள் பனிப்பொழிவில் ஒரு செல்பி எடுத்து கொள்கின்றனர்.