சூப்பர் ஷாட்

13 Mar 2018
கர்நாடக மாநிலம் பெலகாவியில் இந்தியாவிலேயே அதிக உயரமான கொடி கம்பத்தில்(110 மீட்டர்) தேசிய கொடி பறக்க விடப்பட்டுள்ளது.