Advertisement
Advertisement
image
ஒழியட்டும் ஆதிக்க கலாசாரம்!
ஏப்ரல் 24,2017

வி.ஐ.பி., கலாசாரத்தின் முக்கிய அறிகுறியாக, அவர்கள் வலம் வரும் கார்களில் உள்ள, 'சிவப்பு' வண்ண சுழல் விளக்கு அகற்றப்படுவது நல்ல அறிகுறியாகும்.தொழிலாளர் நல நன்னாளான, மே, 1ம் தேதி அன்று, இவை நாடு முழுவதும் அகற்றப்பட, பிரதமர் ...