Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
ஏகப்பட்ட விவாதங்கள் குழப்பம் அதிகரிப்பு...
பிப்ரவரி 23,2017

தேசிய கீதமாக, 'வந்தே மாதரம்' இருக்க வேண்டுமா என்பதை விவாதப் பொருளாக்க, சுப்ரீம் கோர்ட் விரும்பவில்லை. 'தேசிய கீதம்' என்ற ஒரு தனிக் கோட்பாட்டை வலியுறுத்த வேண்டியதில்லை என்றும், அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 51( அ) பிரிவை, ...