Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
ஊருக்கு உழைத்திடல் யோகம்..
ஜூலை 01,2016

19

ஊருக்கு உழைத்திடல் யோகம்..மதுரை மாவட்டம் மேலுார் வட்டத்தில் உள்ளது அரிட்டாபட்டிஏழாம் நுாற்றாண்டைச் சேர்ந்த குடைவரை கோவிலும்,இரண்டாம் நுாற்றாண்டைச் சேர்ந்த சமணர் படுக்கைகளும் என்று புராதனப்புகழ் கொண்ட ...