Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
வேண்டியதை சாப்பிடுங்க, விரும்பியதை கொடுங்க...
பிப்ரவரி 05,2016

2

வேண்டியதை சாப்பிடுங்க, விரும்பியதை கொடுங்க... நான் எழுதும் பல நிஜக்கதைகளின் பின்னனியில் பெருமைக்குரிய பல வாசகர்களின் பங்களிப்பு இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட வாசகர்களில் ஒருவர்தான் சிங்கப்பூர் மோகன்ராஜ். மதுரையில் இருந்து ...