Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
குடிக்காக செலவிட்டதை செடிக்காக செலவிடும் ஐயப்பன்
அக்டோபர் 12,2015

6

குடிக்காக செலவிட்டதை செடிக்காக செலவிடும் ஐயப்பன்...கடந்த 11/10/2015 ஞாயிறன்று நாகை மாவட்டம் சீர்காழியில் ஒரு விவசாயிகளுக்கான விழா.வேட்டி சட்டை பச்சை துண்டுடன் அணைவரும் அமர்ந்திருக்க ஒரே ஓருவர் மட்டும் காக்கிசட்டை அணிந்து ...