Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
நல்ல ம(ன)ரம் வாழ்க...
அக்டோபர் 22,2016

8

நல்ல ம(ன)ரம் வாழ்க...அது ஒரு வேப்பமரம் பதினைந்து ஆண்டு காலம் கிடைத்த தண்ணீரை வாங்கிக்கொண்டு நிழலும் நல்ல காற்றும் தந்து திருப்பூரின் ஒரு இடத்தில் வளர்ந்து கொண்டு இருந்தது.அந்த இடத்தில் ஒரு கட்டிடம் கட்டவேண்டிய தேவை ...

மேலும் செய்திகள்