Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
நான் நல்லாயிருவேன்ல...
ஜூலை 27,2015

2

நான் நல்லாயிருவேன்ல...கோவையில் இருந்து பெங்களூரு நோக்கி அந்த வேன் சென்று கொண்டு இருந்தது.வேனிற்குள் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட 28 பேர் இருந்தார்கள்,அவர்களில் ஆண்களும் உண்டு பெண்களும் உண்டு.பிறந்த இடம் வளர்ந்த இடம் இருந்த இடம் ...