Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
வானம் குணாவிற்கு போதி மரம்...
ஆகஸ்ட் 31,2015

6

வானம் குணாவிற்கு போதி மரம்...குணா என்கின்ற குணாஅமுதன்மதுரையைச் சேர்ந்த சிறுதொழிலதிபர்மின்வெட்டு காரணமாக தான் பார்த்த தொழில் நசிந்து கொண்டு போன ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்க்கை சக்கரம் சுழல அடுத்து ஏதாவது ஒரு தொழிலை ...