Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
மறக்கமுடியாத மகாசிவராத்திரி...
பிப்ரவரி 27,2017

4

மறக்கமுடியாத மகாசிவராத்திரி...கோவை ஈஷா யோகா மையத்தில் 112 அடி உயர ஆதியோகி திருமுகத்தை பிரதமர் மோடி திறந்துவைக்கும் நிகழ்வுக்கு சென்றுவர ஒரு வாய்ப்பு. பிரதமருக்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் கடுமையாக ...