Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
புதுப்பிக்கப்பட்ட புதுச்சேரி பாரதியார் இல்லம்.
ஏப்ரல் 21,2016

5

புதுப்பிக்கப்பட்ட புதுச்சேரி பாரதியார் இல்லம்.ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் சீரமைக்கப்பட்ட புதுச்சேரி பாரதியார் நினைவு இல்லம் தற்போது புதுப்பொலிவுடன் பார்வையாளர்களை ஈர்த்துவருகிறது. பாட்டுக்கொரு புலவரான மகாகவி ...