Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
சென்னையில் ஷீரடி பாபாவின் பொக்கிஷம்..
ஜூலை 19,2016

2

சென்னையில் ஷீரடி பாபாவின் பொக்கிஷம்..எதற்குமே ஆசைப்படாத ஷீரடி பாபா ஒரு செப்புக்காசு மீது பிரியம் கொண்டு அதனை தன் பொக்கிஷமாக பாதுகாத்து வைக்கச்சொன்னார், அந்த காசு தற்போது சென்னை வந்துள்ளது. பாபாவின் மீது அளவற்ற ...