Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
நெஞ்சில் கலாம்...கண்ணில் கண்ணீர்...கையில் கேமிரா...
ஜூலை 31,2015

12

ஒரு பத்திரிகை புகைப்படக்கலைஞனாக தொட்டுவிடும் தூரத்தில் கலாம் அவர்களுடன் பல விழாக்களில் இருந்திருக்கிறேன், அவர் என் தோளை தொட்டு பேசும் பாக்கியத்தையும் அடைந்திருக்கிறேன்.விழா பிரமுகர்களிடம் பேசும் போது எப்படி பேசுவாரோ ...