Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
புட்டபர்த்தியில் கோலகலம்
நவம்பர் 25,2015

1

ஹேப்பி பர்த் டே டூ பாபா...மத்திய மாநில அரசுகளாலாலேயே முடியாது என கைவிரித்த வறண்ட பல மாவட்டங்களுக்கு குடிநீர் தந்தவர்ஏழை எளிய மக்கள் பத்து பைசா செலவில்லாமல் சர்வதேச அளவிலான சிகிச்சை பெறத்தக்க ஆஸ்பத்திரியை ...