Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
ரகுராயுடன் நாற்பது நிமிடங்கள்...
பிப்ரவரி 02,2016

ரகுராயுடன் நாற்பது நிமிடங்கள்...ரகுராய்அதிகம் அறிமுகம் தேவைப்படாத நமது நாட்டின் உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற புகைப்படக்கலைஞர்.இளம் வயதிலேயே பத்திரிகை புகைப்படக்கலைஞரானவர் பிறகு புகைப்பட ஆசிரியராக இருந்து ...