Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
பஞ்சபாண்டவர் மலை பொக்கிஷம் பாதுகாக்கப்படுமா?
ஜூன் 16,2016

8

தவம் என்ற தவமணிஉணர்வுபூர்வமாக படம் எடுப்பவர்,எடுத்த படத்தைவைத்து உணர்ச்சிபூர்வமாக எழுதும் ஆற்றல் பெற்றவர்.எனது இனிய நண்பர்.புகைப்படக்கலையிலன் வளர்சிக்காக மதுரையில் இயங்கும் பழமையான இமேஜ் புகைப்படக்கழகத்தின் ...