2017ம் ஆண்டின் சுப முகூர்த்த நாட்கள்
2017-ம் வருடம் பூ வைக்க, நிச்சயதார்த்தம் நடத்த உகந்த நாட்கள் ( அசுவினி )
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
ஹேவிளம்பி வருடம் சித்திரை  17 30-ஏப்-2017 ஞாயிறு சதுர்த்தி மிருகசீரிடம்
ஹேவிளம்பி வருடம் சித்திரை  24 07-மே-2017 ஞாயிறு துவாதசி உத்திரம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் சித்திரை  25 08-மே-2017 திங்கள் திரையோதசி அஸ்தம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  3 17-மே-2017 புதன் சஷ்டி திருவோணம்
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  15 29-மே-2017 திங்கள் சதுர்த்தி புனர்பூசம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  21 04-ஜூன்-2017 ஞாயிறு தசமி அஸ்தம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  22 05-ஜூன்-2017 திங்கள் ஏகாதசி சித்திரை *
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  28 11-ஜூன்-2017 ஞாயிறு துவிதியை மூலம்
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  31 14-ஜூன்-2017 புதன் பஞ்சமி திருவோணம்
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆனி  2 16-ஜூன்-2017 வெள்ளி சப்தமி சதயம்
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2017-ம் வருடம் திருமணம் நடத்துவதற்கான சுபமுகூர்த்த நாட்கள் ( அசுவினி )
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
ஹேவிளம்பி வருடம் சித்திரை  25 08-மே-2017 திங்கள் திரையோதசி அஸ்தம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  3 17-மே-2017 புதன் சஷ்டி திருவோணம்
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  21 04-ஜூன்-2017 ஞாயிறு தசமி அஸ்தம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  31 14-ஜூன்-2017 புதன் பஞ்சமி திருவோணம்
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆனி  2 16-ஜூன்-2017 வெள்ளி சப்தமி சதயம்
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆனி  12 26-ஜூன்-2017 திங்கள் திரிதியை பூசம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆனி  19 03-ஜூலை-2017 திங்கள் தசமி சுவாதி *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  4 20-ஆக-2017 ஞாயிறு சதுர்த்தசி பூசம்
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  19 04-செப்-2017 திங்கள் திரையோதசி திருவோணம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஐப்பசி  13 30-அக்-2017 திங்கள் தசமி சதயம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  21 07-டிச-2017 வியாழன் சதுர்த்தி பூசம்
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2017-ம் வருடம் கிரகப்பிரவேசம் நடத்த உகந்த நாட்கள் (அசுவினி)
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
ஹேவிளம்பி வருடம் சித்திரை  17 30-ஏப்-2017 ஞாயிறு சதுர்த்தி மிருகசீரிடம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  15 29-மே-2017 திங்கள் சதுர்த்தி புனர்பூசம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  22 05-ஜூன்-2017 திங்கள் ஏகாதசி சித்திரை *
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  28 11-ஜூன்-2017 ஞாயிறு துவிதியை மூலம்
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  31 14-ஜூன்-2017 புதன் பஞ்சமி திருவோணம்
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  4 20-ஆக-2017 ஞாயிறு சதுர்த்தசி பூசம்
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  15 31-ஆக-2017 வியாழன் தசமி மூலம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  18 03-செப்-2017 ஞாயிறு துவாதசி உத்திராடம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  19 04-செப்-2017 திங்கள் திரையோதசி திருவோணம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  23 08-செப்-2017 வெள்ளி துவிதியை உத்திரட்டாதி
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  25 10-செப்-2017 ஞாயிறு சதுர்த்தி அசுவினி
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  30 15-செப்-2017 வெள்ளி தசமி புனர்பூசம்
ஹேவிளம்பி வருடம் ஐப்பசி  13 30-அக்-2017 திங்கள் தசமி சதயம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஐப்பசி  15 01-நவ-2017 புதன் துவாதசி உத்திரட்டாதி *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஐப்பசி  16 02-நவ-2017 வியாழன் திரையோதசி ரேவதி *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஐப்பசி  23 09-நவ-2017 வியாழன் சஷ்டி புனர்பூசம்
ஹேவிளம்பி வருடம் ஐப்பசி  30 16-நவ-2017 வியாழன் திரையோதசி சித்திரை
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  7 23-நவ-2017 வியாழன் பஞ்சமி உத்திராடம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  8 24-நவ-2017 வெள்ளி சஷ்டி உத்திராடம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  13 29-நவ-2017 புதன் ஏகாதசி உத்திரட்டாதி *
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  14 30-நவ-2017 வியாழன் துவாதசி ரேவதி *
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  20 06-டிச-2017 புதன் திரிதியை புனர்பூசம்
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  21 07-டிச-2017 வியாழன் சதுர்த்தி பூசம்
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  27 13-டிச-2017 புதன் ஏகாதசி சித்திரை
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2017-ம் வருடம் கடை, வீடு கட்ட உகந்த நாட்கள் ( அசுவினி )
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  1529-மே-2017 திங்கள் சதுர்த்திபுனர்பூசம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  2205-ஜூன்-2017 திங்கள் ஏகாதசிசித்திரை *
ஹேவிளம்பி வருடம் வைகாசி  3114-ஜூன்-2017 புதன் பஞ்சமிதிருவோணம்
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆனி  216-ஜூன்-2017 வெள்ளி துவிதியைமூலம்
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  1228-ஆக-2017 திங்கள் சதுர்த்தசிபூசம்
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  1531-ஆக-2017 வியாழன் தசமிமூலம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  1803-செப்-2017 ஞாயிறு துவாதசிஉத்திராடம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  1904-செப்-2017 திங்கள் திரையோதசிதிருவோணம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  2308-செப்-2017 வெள்ளி துவிதியைஉத்திரட்டாதி
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  2510-செப்-2017 ஞாயிறு சதுர்த்திஅசுவினி
ஹேவிளம்பி வருடம் ஆவணி  3015-செப்-2017 வெள்ளி தசமிபுனர்பூசம்
ஹேவிளம்பி வருடம் ஐப்பசி  1330-அக்-2017 திங்கள் தசமிசதயம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஐப்பசி  1501-நவ-2017 புதன் துவாதசிஉத்திரட்டாதி *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஐப்பசி  1602-நவ-2017 வியாழன் திரையோதசிரேவதி *
ஹேவிளம்பி வருடம் ஐப்பசி  2309-நவ-2017 வியாழன் சஷ்டிபுனர்பூசம்
ஹேவிளம்பி வருடம் ஐப்பசி  3016-நவ-2017 வியாழன் திரையோதசிசித்திரை
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  723-நவ-2017 வியாழன் பஞ்சமிஉத்திராடம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  824-நவ-2017 வெள்ளி சஷ்டிஉத்திராடம் *
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  1329-நவ-2017 புதன் ஏகாதசிஉத்திரட்டாதி *
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  1430-நவ-2017 வியாழன் துவாதசிரேவதி *
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  2006-டிச-2017 புதன் திரிதியைபுனர்பூசம்
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  2107-டிச-2017 வியாழன் சதுர்த்திபூசம்
ஹேவிளம்பி வருடம் கார்த்திகை  2713-டிச-2017 புதன் ஏகாதசிசித்திரை
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
Advertisement
நட்சத்திரங்கள்
அசுவினி பூசம் சுவாதி திருவோணம்
பரணி ஆயில்யம் விசாகம் அவிட்டம்
கார்த்திகை மகம் அனுஷம் சதயம்
ரோகிணி பூரம் கேட்டை பூரட்டாதி
மிருகசீரிடம் உத்திரம் மூலம் உத்திரட்டாதி
திருவாதிரை அஸ்தம் பூராடம் ரேவதி
புனர்பூசம் சித்திரை உத்திராடம் -

Advertisement
Advertisement