2018ம் ஆண்டின் சுப முகூர்த்த நாட்கள்
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கான பூ வைக்க, நிச்சயதார்த்தம் நடத்த உகந்த நாட்கள்
தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம்
வைகாசி  20 03-ஜூன்-2018 ஞாயிறு பஞ்சமி உத்திராடம்
வைகாசி  21 04-ஜூன்-2018 திங்கள் சஷ்டி திருவோணம்
ஆனி  3 17-ஜூன்-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி பூசம் valarpirai
ஆனி  11 25-ஜூன்-2018 திங்கள் திரையோதசி அனுஷம் valarpirai
ஆனி  17 01-ஜூலை-2018 ஞாயிறு திரிதியை திருவோணம்
ஆனி  18 02-ஜூலை-2018 திங்கள் சதுர்த்தி அவிட்டம்
ஆனி  21 05-ஜூலை-2018 வியாழன் சப்தமி உத்திரட்டாதி
ஆவணி  7 23-ஆக-2018 வியாழன் துவாதசி உத்திராடம் valarpirai
ஆவணி  13 29-ஆக-2018 புதன் திரிதியை உத்திரட்டாதி
ஆவணி  14 30-ஆக-2018 வியாழன் சதுர்த்தி ரேவதி
ஆவணி  21 06-செப்-2018 வியாழன் ஏகாதசி புனர்பூசம்
ஆவணி  27 12-செப்-2018 புதன் திரிதியை சித்திரை valarpirai
ஐப்பசி  2 19-அக்-2018 வெள்ளி தசமி அவிட்டம் valarpirai
ஐப்பசி  5 22-அக்-2018 திங்கள் திரையோதசி உத்திரட்டாதி valarpirai
ஐப்பசி  11 28-அக்-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி ரோகிணி
ஐப்பசி  18 04-நவ-2018 ஞாயிறு துவாதசி உத்திரம்
ஐப்பசி  19 05-நவ-2018 திங்கள் திரையோதசி அஸ்தம்
ஐப்பசி  23 09-நவ-2018 வெள்ளி துவிதியை அனுஷம் valarpirai
ஐப்பசி  28 14-நவ-2018 புதன் சப்தமி திருவோணம் valarpirai
கார்த்திகை  3 19-நவ-2018 திங்கள் ஏகாதசி உத்திரட்டாதி valarpirai
கார்த்திகை  9 25-நவ-2018 ஞாயிறு துவிதியை மிருகசீரிடம்
கார்த்திகை  12 28-நவ-2018 புதன் சஷ்டி பூசம்
கார்த்திகை  16 02-டிச-2018 ஞாயிறு தசமி அஸ்தம்
கார்த்திகை  26 12-டிச-2018 புதன் பஞ்சமி திருவோணம் valarpirai
கார்த்திகை  27 13-டிச-2018 வியாழன் சஷ்டி அவிட்டம் valarpirai
கார்த்திகை  28 14-டிச-2018 வெள்ளி சப்தமி சதயம் valarpirai
valarpirai வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கான திருமணம் நடத்த சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம்
வைகாசி  20 03-ஜூன்-2018 ஞாயிறு பஞ்சமி உத்திராடம்
வைகாசி  21 04-ஜூன்-2018 திங்கள் சஷ்டி திருவோணம்
ஆனி  3 17-ஜூன்-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி பூசம்valarpirai
ஆனி  11 25-ஜூன்-2018 திங்கள் திரையோதசி அனுஷம்valarpirai
ஆனி  17 01-ஜூலை-2018 ஞாயிறு திரிதியை திருவோணம்
ஆனி  18 02-ஜூலை-2018 திங்கள் சதுர்த்தி அவிட்டம்
ஆனி  21 05-ஜூலை-2018 வியாழன் சப்தமி உத்திரட்டாதி
ஆனி  27 11-ஜூலை-2018 புதன் திரையோதசி மிருகசீரிடம்
ஆவணி  1 17-ஆக-2018 வெள்ளி சப்தமி சுவாதிvalarpirai
ஆவணி  7 23-ஆக-2018 வியாழன் துவாதசி உத்திராடம்valarpirai
ஆவணி  13 29-ஆக-2018 புதன் திரிதியை உத்திரட்டாதி
ஆவணி  14 30-ஆக-2018 வியாழன் சதுர்த்தி ரேவதி
ஆவணி  21 06-செப்-2018 வியாழன் ஏகாதசி புனர்பூசம்
ஆவணி  27 12-செப்-2018 புதன் திரிதியை சித்திரைvalarpirai
ஐப்பசி  2 19-அக்-2018 வெள்ளி தசமி அவிட்டம்valarpirai
ஐப்பசி  5 22-அக்-2018 திங்கள் திரையோதசி உத்திரட்டாதிvalarpirai
ஐப்பசி  11 28-அக்-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி ரோகிணி
ஐப்பசி  18 04-நவ-2018 ஞாயிறு துவாதசி உத்திரம்
ஐப்பசி  19 05-நவ-2018 திங்கள் திரையோதசி அஸ்தம்
ஐப்பசி  23 09-நவ-2018 வெள்ளி துவிதியை அனுஷம்valarpirai
ஐப்பசி  23 09-நவ-2018 வெள்ளி துவாதசி அனுஷம்valarpirai
ஐப்பசி  25 11-நவ-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி மூலம்valarpirai
ஐப்பசி  28 14-நவ-2018 புதன் சப்தமி திருவோணம்valarpirai
கார்த்திகை  3 19-நவ-2018 திங்கள் ஏகாதசி உத்திரட்டாதிvalarpirai
கார்த்திகை  9 25-நவ-2018 ஞாயிறு துவிதியை மிருகசீரிடம்
கார்த்திகை  12 28-நவ-2018 புதன் சஷ்டி பூசம்
கார்த்திகை  16 02-டிச-2018 ஞாயிறு தசமி அஸ்தம்
கார்த்திகை  26 12-டிச-2018 புதன் பஞ்சமி திருவோணம்valarpirai
கார்த்திகை  27 13-டிச-2018 வியாழன் சஷ்டி அவிட்டம்valarpirai
கார்த்திகை  28 14-டிச-2018 வெள்ளி சப்தமி சதயம்valarpirai
valarpirai வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கான கிரகப்பிரவேசம் நடத்த உகந்த நாட்கள்
தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம்
வைகாசி  20 03-ஜூன்-2018 ஞாயிறு பஞ்சமி உத்திராடம்
வைகாசி  21 04-ஜூன்-2018 திங்கள் சஷ்டி திருவோணம்
ஆவணி  1 17-ஆக-2018 வெள்ளி சப்தமி சுவாதிvalarpirai
ஆவணி  7 23-ஆக-2018 வியாழன் துவாதசி உத்திராடம்valarpirai
ஆவணி  13 29-ஆக-2018 புதன் திரிதியை உத்திரட்டாதி
ஆவணி  14 30-ஆக-2018 வியாழன் சதுர்த்தி ரேவதி
ஆவணி  21 06-செப்-2018 வியாழன் ஏகாதசி புனர்பூசம்
ஆவணி  27 12-செப்-2018 புதன் திரிதியை சித்திரைvalarpirai
ஐப்பசி  2 19-அக்-2018 வெள்ளி தசமி அவிட்டம்valarpirai
ஐப்பசி  5 22-அக்-2018 திங்கள் திரையோதசி உத்திரட்டாதிvalarpirai
ஐப்பசி  11 28-அக்-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி ரோகிணி
ஐப்பசி  18 04-நவ-2018 ஞாயிறு துவாதசி உத்திரம்
ஐப்பசி  19 05-நவ-2018 திங்கள் திரையோதசி அஸ்தம்
ஐப்பசி  23 09-நவ-2018 வெள்ளி துவிதியை அனுஷம்
ஐப்பசி  23 09-நவ-2018 வெள்ளி துவிதியை அனுஷம்valarpirai
ஐப்பசி  25 11-நவ-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி மூலம்valarpirai
ஐப்பசி  28 14-நவ-2018 புதன் சப்தமி திருவோணம்valarpirai
கார்த்திகை  3 19-நவ-2018 திங்கள் ஏகாதசி உத்திரட்டாதிvalarpirai
கார்த்திகை  9 25-நவ-2018 ஞாயிறு துவிதியை மிருகசீரிடம்
கார்த்திகை  12 28-நவ-2018 புதன் சஷ்டி பூசம்
கார்த்திகை  16 02-டிச-2018 ஞாயிறு தசமி அஸ்தம்
கார்த்திகை  26 12-டிச-2018 புதன் பஞ்சமி திருவோணம்valarpirai
கார்த்திகை  27 13-டிச-2018 வியாழன் சஷ்டி அவிட்டம்valarpirai
கார்த்திகை  28 14-டிச-2018 வெள்ளி சப்தமி சதயம்valarpirai
valarpirai வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கான சுபகாரியங்கள் நடத்த சுபநாட்கள்
தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம்
வைகாசி  2003-ஜூன்-2018 ஞாயிறு பஞ்சமிஉத்திராடம்
வைகாசி  2104-ஜூன்-2018 திங்கள் சஷ்டிதிருவோணம்
ஆவணி  117-ஆக-2018 வெள்ளி சப்தமிசுவாதி
ஆவணி  723-ஆக-2018 வியாழன் துவாதசிஉத்திராடம்
ஆவணி  1329-ஆக-2018 புதன் திரிதியைஉத்திரட்டாதி
ஆவணி  1430-ஆக-2018 வியாழன் சதுர்த்திரேவதி
ஆவணி  2106-செப்-2018 வியாழன் ஏகாதசிபுனர்பூசம்
ஆவணி  2712-செப்-2018 புதன் திரிதியைசித்திரை
ஐப்பசி  219-அக்-2018 வெள்ளி தசமிஅவிட்டம்
ஐப்பசி  522-அக்-2018 திங்கள் திரையோதசிஉத்திரட்டாதி
ஐப்பசி  522-அக்-2018 திங்கள் சதுர்த்திரோகிணி
ஐப்பசி  1128-அக்-2018 ஞாயிறு சதுர்த்திரோகிணி
ஐப்பசி  1804-நவ-2018 ஞாயிறு துவாதசிஉத்திரம்
ஐப்பசி  1905-நவ-2018 திங்கள் திரையோதசிஅஸ்தம்
ஐப்பசி  2309-நவ-2018 வெள்ளி துவிதியைஅனுஷம்
ஐப்பசி  2511-நவ-2018 ஞாயிறு சதுர்த்திமூலம்
ஐப்பசி  2814-நவ-2018 புதன் சப்தமிதிருவோணம்
கார்த்திகை  319-நவ-2018 திங்கள் ஏகாதசிஉத்திரட்டாதி
கார்த்திகை  925-நவ-2018 ஞாயிறு துவிதியைமிருகசீரிடம்
கார்த்திகை  1228-நவ-2018 புதன் சஷ்டிபூசம்
கார்த்திகை  1602-டிச-2018 ஞாயிறு தசமிஅஸ்தம்
கார்த்திகை  2612-டிச-2018 புதன் பஞ்சமிதிருவோணம்
கார்த்திகை  2713-டிச-2018 வியாழன் சஷ்டிஅவிட்டம்
கார்த்திகை  2814-டிச-2018 வெள்ளி சப்தமிசதயம்
valarpirai வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
Advertisement
ராசிகள்
Aries daily, weekly, monthly and yearly horoscope news aurus daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Gemini daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Cancer daily, weekly, monthly and yearly horoscope news
மேஷம் ரிஷபம் மிதுனம் கடகம்
Leo daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Virgo daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Libra daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Scorpio daily, weekly, monthly and yearly horoscope news
சிம்மம் கன்னி துலாம் விருச்சிகம்
Sagittarius daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Capricorn daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Aquarius daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Pisces daily, weekly, monthly and yearly horoscope news
தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம்
Advertisement
Advertisement