Advertisement
 
 
Advertisement
 
 
Advertisement
 
பதிவு செய்த நாள் : ஏப்ரல் 20,2018 IST
கோடைக்காலத்தில் சில நாட்களேனும் வெப்பத்தின் கடுமையில் இருந்து தப்பிக்கவும், உற்சாகம் பெறவும் சிறந்த வழி குளிர்மலைகளுக்கு பயணிப்பது. இமயத்தின் சாரலில் அமைந்திருக்கும் வட மாநிலங்களில் நிறைய குளிர் மலைகள் இருந்தாலும், உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் அமைந்திருப்பவை விசேஷமானவை. இவற்றை நிதானமாக கண்டு ரசிக்கலாம். பெரும் மக்கள் நெரிசலின்றி, இயற்கையின் முழுமையான அழகை ..

 
Advertisement