Advertisement
Advertisement
 
 
 
Advertisement
 
 
Advertisement
 
பதிவு செய்த நாள் : பிப்ரவரி 01,2016 IST
மனுவே உலகின் ஆதி மனிதன் என்பது ஹிந்துக்களின் நம்பிக்கை. சட்டம் படைத்த மனித குல முதல்வர் மனுவே.மனு என்பவர் யார்? அவர் எப்படித் தோன்றினார்? (கோவில்களைப் பற்றி எழுதும் போது, கோவில்களுக்கு இரண்டு வரலாறுகள் உண்டு என்றும், ஒன்று புராண வரலாறு, மற்றொன்று சரித்திர வரலாறு என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன்)அப்படியே புராண புருஜர்களுக்கும் உண்டு. உலகின் வம்சாவளியைப் பற்றிப் பேசும் ..

 
Advertisement