Advertisement
Advertisement
 
 
Advertisement
 
 
Advertisement
 
பதிவு செய்த நாள் : பிப்ரவரி 01,2017 IST
ராணுவ வீரர் ஒருவரும் டீ மாஸ்டர் ஒருவரும் சாலையில் போய்க் கொண்டிருந்தனர். வழியில் இராணுவ வீரரைப் பார்ப்போரெல்லாம் சல்யூட் அடித்தும் மார்பில் கைவைத்தம் வணக்கம் தெரிவித்துச் சென்றனர். சில இடங்களில் உபசரிப்பும் கிடைத்தது.டீ மாஸ்டருக்குப் பொறாமை. ராணுவ வீரருக்குக் கொடுக்கப்படுகி்ன்ற மரியாதைகள் தனக்கும் கிடைக்க வேண்டம் என்ற பேராசையும் சேர்ந்து கொண்டது.இருவரும் ஒரு ..

 
Advertisement