Advertisement
Advertisement
 
 
 
Advertisement
 
 
Advertisement
 
பதிவு செய்த நாள் : ஜூலை 01,2015 IST
போத்தி - தாத்தா. இரண்டு சொற்களுக்கும் ஒரே பொருள் என்றால் தாத்தா. தாத்தா என்றால் போத்தி. சுலப விளக்கம்.அந்தத் தாத்தனை - அந்தப் போத்தியை, அதோ அந்தத் தெரு கடைக்கோடியில் வரும்போதே "பொரி' எனறு ஓங்காரக் குரல் கொடுத்தவாறு, ஒய்யார உச்சரிப்பில் தெருவைக் கூட்டி விடுகிறாரே அந்தக் கிழவரை எனக்கு நிரம்பப் பிடித்துப் போனது ஓர் அதிசயம் அல்ல. அந்தத் தாத்தன் ஒரு எளியவன். மிக மிகச் ..

 
Advertisement