Advertisement
Advertisement
 
 
 
Advertisement
 
 
Advertisement
 
பதிவு செய்த நாள் : ஏப்ரல் 01,2015 IST
நமது நாட்டில் பல மதங்கள் இருக்கினறன. சைவ சித்தாந்தம் ஒன்று; வைஷ்ணவர்களுடைய பாஞ்சராத்ர சித்தாந்தம் ஒன்று; மத்வருடைய சித்தாந்தம் ஒன்று. இப்படிப் பல சித்தாந்தங்கள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாகக் காணப்படுகின்றன. எல்லாம் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தனவே. அவைகளுள் எது தாழ்ந்தது, எது சிறந்தது என்பதை இப்போது சொல்லப்போகிறதில்லை.ஆனால் இந்து மதம் என்றால் என்ன?எல்லா சித்தாந்தங்களிலும் ..

பதிவு செய்த நாள் : ஏப்ரல் 01,2015 IST
காலஞ்சென்ற தேசியகவி ஸ்ரீமான் ஸி. சுப்பிரமணிய பாரதியார், இயற்றிய பாடல்களில் இன்னும் வெளிவராதன சி. அவற்றுள் "மது' என்னும் தலைப்பிட்டுள்ள செய்யுட்களைச் சென்ற இதழில் வெளியிட்டிருந்தோம். வேறு நான்கு பாடல்கள் கீழே வெளியிடப்படுகின்றன. பரதியார் புதுச்சேரியை விட்டு நீங்கியபின் தம் பிறப்பிடமாகிய எட்டையபுரத்திற்குச் சென்றபொழுது அவ்வூர் மன்னர் விஷயமாகச் சில செய்யுட்கள் ..

பதிவு செய்த நாள் : ஏப்ரல் 01,2015 IST
பூமகளின் புன்னகைபோல்பூத்திடு வோமே - கம்பன்பாமணக்குந் தமிழினைப்போல்பரிமளிப் போமே.வண்ணவண்ணச் சேலைகட்டிமகிழ்ந்திருப் போமே- இந்தமண்ணகமும் விண்ணகமாய்மாறச் செய்வோமே.மங்கையர்க்கும் ஆடவர்க்கும்மணமுடிப் போமே - மன்னர்தங்கமுடி மீதும்நாங்கள்தங்கி வாழ்வோமே.கரும்பினிலு மினியரசம்கருதி வைப்போமே - அதைவிரும்பிவரும் நண்பருக்குவிருந்தளிப் போமே.ஈசனருள் வேண்டிநிதம்இணையடி ..

பதிவு செய்த நாள் : ஏப்ரல் 01,2015 IST
சென்னை மாநகரில் ஒவ்வொரு வருஷமும் டிசம்பர் மாதம் வந்தால் அதோடு சங்கீத விழாக்களும் வரும். இந்த விழாக்கள் வரவரப் பெருகி வருகின்றன. கர்நாடக சங்கீதத்தில் தூய்மையையும் மதிப்பையும் கெடாமல் காப்பதையே தன் பணியாக் கொண்டிருக்கும் சென்னை சங்கீத வித்வத் சபையின் விழாக்கள் சங்கீத வித்வான்களின் கவனத்தை இழுப்பவை. பொதுமக்கள் மதித்துப் போற்றுபவை. இந்த வருடம் அந்த விழாவில் ஒரு ..

பதிவு செய்த நாள் : ஏப்ரல் 01,2015 IST
கோலமிடப் புள்ளியிட்டுக்கோடிழுக்கா முன்னம்வாலைநிலாக் கிண்ணிவிட்டேன்வஞ்சஇராப் போனாள்!மல்லிகைப்பூக் குவியலிட்டுமாலைகட்டா முன்னம்மெல்லநிலாக் குடலைவிட்டேன்மின்னல்இராப் போனாள்!தாதியரோ டாட்டமிட்டுத்தண்ணீர்கொள்ளா முன்னம்சோதிநிலாக் குடத்தைவிட்டேன்சொக்கிஇராப் போனாள்!அரங்கெனவே தோரணமிட்டுஆடவரும் முன்னம்மருங்கில்நிலா முரசைவிட்டேன்மங்கைஇராப் ..

 
Advertisement