Advertisement
    தினமலர் இணையதளத்தில் வெளியாகும் செய்திகள் தொடர்பாக, தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாசகர்கள் தங்களது கருத்துக்களை, அந்தந்த செய்தியிலேயே பதிவு செய்து வருகிறார்கள். இதில் வெளியான செய்திகள் தவிர, வேறு பொதுவான கருத்துக்களையும் வாசகர்கள் தெரிவிக்க விரும்பினால் இந்த பகுதியில் தெரிவிக்கலாம். நன்றி.
வாசகர் கருத்து
பக்கம் - 1
SPR SHANAKR - CHENNAI,இந்தியா
2015-05-30 08:02:19 IST
Former Chairman of TRAI Pradip Baijal has thrown another bombshell In his latest book he has implicated former Prime Minister for his nefarious role in 2G scam. He says "the PM forced me to allot the 2G spectrum to some interested parties or face the consequences". I was also asked to implicate Arun shourie & Ratan Tata in the 2G scam". Now the honest Sardarji says "he has never enriched himself using public office" But this is not the point of issue. As Amit Shah has rightly said "Sardarji was a shadow PM & the puppet PM was being activated by strings pulled by his Boss at 10 Janpath". His ominous silence & connivance or complicity had enriched the First Family. Now the honest Sardarji is lying with a straight face. 2G is only the tip of the iceberg. He should know that his personal honesty cannot camouflage the humongous & colossal multiple scams that happened one after another during his 10 year misrule. CAG had estimated total loss to the govt to the tune of 12 lakh Crores. What is the use of an honest PM if he shuts his eyes to the loot & plunder happening right under his nose. Let us compare this with Modi who is not only personally honest but also ensures total transparency in his govt. A Facebook comment said that the Sardarji's cabinet was like the folktale of "Alibaba & forty thieves" He has put the truth in a nutshell The voters have also punished the Congress for it's duplicity & chicanery The double face of Sardarji has also been revealed by the latest expose from the book "complete story of 2G" by Pradip Baijal". - SPR SHANKAR...
g.s,rajan - chennai ,இந்தியா
2015-05-29 07:19:58 IST
(மஞ்சத்) துண்டைக் காணோம்,துணியைக் காணோம் . ஜி.எஸ்.ராஜன், சென்னை....
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-05-28 08:17:54 IST
Facebook contains an extract of Karan Thapar interview with Jayalalita. Q>are u superstitious? A>No Q>do u believe in astrology? A>No. Q>As member of a Dravidian party, why do you visit temples? A>It is none of your business Q>Are you hopeful.of winning next elections? A>Wait and see. Q>Do you believe in Numerology? A>No. Q>Then Why did you change the spelling of your name? A>Go & ask Vaiko why he changed his name. Q>Ok madam. It is a pleasure meeting you. A> But I have no pleasure in meeting you Thapar extends his hand for a handshake. J does not reciprocate. She simply says "it is ok" & that too with a fuming grimace J points her finger to the door hinting to Thapar to get out For the first-time Thapar, the ferocious tiger became a placid cat After seeing this, will anyone else pick up the courage to interview Puratchi thalaivi AMMA? - SPR SHANKAR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-05-27 08:57:51 IST
It is shocking news that the "King of Chettinad" and Billionaire Sri MAM has filed a police complaint against his adopted son Ayyappan alleging threat to his life. This is but Supreme irony of worldly life and the illusion of happiness thru worldly riches. We are reminded of what Adi Sankara wisely said in Bhajagovindam nearly a millineum ago. "Mooda jahihi Dhana aagama trishnaam Kuru satbudhim Manasi vitrushnam Yellabhase Nija Karmo paaththam Viththam thena Vinodaya chiththam" Oh, fool Give up you - SPR SHANKAR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-05-26 08:48:35 IST
Modi has completed one year in office & the entire Media have started evaluating his performance. Let us leave aside the babbles & gabbles of hardcore cynics and also டை hard Anti modi slanderers like Prince Rahul and his cohorts. The neutral observers feel that Modi has broken the policy paralysis & stagnation of the previous UPA regime.Whereas Sardarji acted as a Chaperone of the First Family and disgraced the dignity of the August Chair, Modi has brought back the prestige & authority of the high office. Extra constitutional power centres have been booted out and PM's clout & command have been re-established. The whims & fancies of a Dynasty have been thrashed and genuine democracy has been restored. Lethargy and indecision have been replaced by Firmness and Resolution. The country's prestige has been restored. Let us bid adieu to Dynastic and Feudal misrule and say Hello to genuine Democracy. Well wishers of Modi also feel that he should rein in the radical fundamentalists of the fringe group who are bent upon soiling & spoiling Modi's name & fame. Three cheers and toast to Modi's success The leading English daily TOI has given Distinction to Modi for his First Year of Performance. It is ridiculous that the Prince of Amethi has given ZERO to Modi for his performance without realising the bitter truth that he himself is a Big Zero in Indian Politics - SPR SHANKAR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-05-25 09:12:07 IST
Rahul repeats ad nauseam that Modi favours Ambanis & Adanis. Economic Times has reported that none of the big Industrialists can have "unholy access" to the PMO. Dhirubhai Ambani was a notorious Congress crony & master manipulator. It is ridiculous that Rahul calls Ambanis as Bjp crony Among all political parties in India it is an secret that Congress is the largest beneficiary of donations from Business groups. Rahul's strategy seems to be the old trick of the thief himself running away calling out loudly 'thief,thief' A leading businessman said we are funding both congress & Bjp. But we cannot access the PMO freely as it was in the UPS regime People will not forget the worst scam ridden UPS regime despite deceptions and distortions by Rahulji - SPR SHANKAR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-05-24 08:28:45 IST
Personal Experience of a Retired Col. (Under Modi Sarkar) Two events happened to me recently about which I want to share my experiences. My dad passed away about 5 months ago at the ripe old age of 94. He had retired in 1975 as Supdt.Engr in CPWD in Delhi and was getting the central govt pension from 1975 to 2014 (about 40,000/-per month). In the year 2010 he wrote to the ministry of pensions asking to include my mother's name Sharadha, now 89 yrs as the family pensioner. In the year 2012. due to my father's failing eyesight I reminded them by email as well as by phone to Delhi. I was told they are processing it and will send the revised papers "soon". 2014 came and my dad had still not recd confirmation of my mom's name as family pensioner. He passed away assuming his wife will not be the recipient of around 25,000/-PM as her pension. When I went to the bank after my dad's death with all papers they said my mom's name was not in the pension payment order. Frustrated I sent a copy of the earlier correspondence of 2010 to the pension ministry. Within 4 days I got an email from some clerk saying the papers will be ready within a week ( not a vague "soon"). On the 5 th day I got a phone call from a person who introduced himself as Dr Jitendra Singh and he said the papers with my mom's details have been sent to the bank that very day. I hung up thanking him. When I checked their web site Dr Jitendra Singh was the minister of state for pensions and personnel grievances,reporting to a Sr. cabinet minister who was Modi himself. When I called back to thank the minister himself ,he modestly said it was the PM's directive that no woman who has lost her husband recently should be further traumatized by delayed paper work on pensions. (What Manmohan did not do in 4 yrs Modi did in 4 days) And last month when my mom had to give her life certificate to the bank a bank officer came home to get her signature due to her old age. (Last year I had taken my 93 years old dad to the bank with great difficulty). The bank also confirmed it was Finance ministry directive to treat Sr. Citizens with extra sensitivity You may decide to share if this mail brought out tears in your eyes too. Col G Pratap Raju +918607051333 The above incident is just an example to show how Modi is different from Sardarji regarding administrative acumen. There maybe hundreds & thousands of incidents like this. The persons benefited are not ambanis or adanis but ordinary men. This is enough to call Rahul's Bluff that Modi is anti-poor & pro-rich Since Modi comes from the lowest strata, he certainly knows the sufferings of poor better than the Prince who was born & brought up in the richest lap of luxury & affluence Rahul's lies don't convince anyone - SPR SHANKAR...
g.s,rajan - chennai ,இந்தியா
2015-05-24 08:27:44 IST
வேகத்தடைகளை முறைப்படுத்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் .பல இடங்களில் அனுமதி பெறாமல் இஷடப்படி வேகத்தடைகளை அமைக்கின்றனர். .சரியான உயரத்தில் வடிவமைப்பில் இல்லாததால் பல இடங்களில் வேகதடைகளால் விபத்துக்கள் நேரிட்டு உயிர் இழப்பும் ஏற்படுகிறது ,குறிப்பாக இருட்சக்கற வாகனத்தில் பயணம் செய்யும் நபர்கள் வேகத்தடைகளில் தூக்கி வீசப்பட்டு உயிர் இழப்பது வாடிக்கையாகி விட்டது .பல குடியிருப்புக்களில் காலனிகளில் இதே போல ஆங்காங்கே வேகத்தடைகள் போதிய முன் எச்சரிக்கை பலகைகள் இன்றி வெள்ளை விர வர்ணம் பூசாமல் மனம் போல உயரத்தில் பாதுகாப்பற்ற முறையில் அமைக்கப்படுகின்றன .பல் வேறு சாலைகளிலும் இதே நிலைதான் .முறையான முன் அனுமதி பெறாமல் அமைக்கப்படும் இது போன்ற வேகத்தடைகளால் குறிப்பாக நான்கு சக்கர வாகனங்களில் ,இரு சக்கர வாகனங்களில் செல்பவர்களின் முதுகுத் தண்டு வடம் பாதிக்கும் .வேகத்தடைகளில் மேல் செல்லும் போது ஏற்படும் அதிர்வுகளால் உடல்நலம் வெகுவாக பாதிக்கப் படும் அபாயம் உள்ளது .சிலர் வேகத்தடைகளின் மீதும் வேகத்தைக் குறைக்காமல் செல்வதால் முதுகுத்தண்டுவடம் பாதிக்கும் .எனவே அரசு அதிரடி ஆய்வு செய்ய அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டும் .அனுமதி பெறாமல் உரிய வடிவமைப்பில் இல்லாத வேகத்தடைகளை நீக்க வேண்டும் . ஜி.எஸ்.ராஜன் சென்னை ....
SPR SHNAKAR - CEHNNAI,இந்தியா
2015-05-23 09:19:21 IST
Recently RaGa ridiculed Modi govt as "suitboot ki sarkar". What Rahul implied was the special suit worn by Modi on the occasion of President Obama visit to India. This is nothing but wanton abuse of the country's PM born out of sheer jealousy & prejudice. After holding office for more than five decades, the Dynasty cannot reconcile to the fact that a commoner & that too a "chaiwala" had snatched away the throne from their "legitimate custody" The PM's suit was appropriate to the "special occasion" The fact that the Prince could not stomach this shows his utterly mean and churlish attitude The Shahzaada has a long,long way to go to gain maturity and talk sensibly. His mentors and ghostwriters may have to take more care in coaching their "princely ward" A BJP spokesman hit back at Rahul by saying that the Modi govt is not a "loot & suitcase" sarkar like the previous UPA govt A fitting reply indeed - SPR SHANKAR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-05-22 10:59:33 IST
Recently,when J was acquitted by the Karnataka High Court, Mu.Ka. was totally puzzled & perplexed. He was fumbling for words. Finally, he gave a statement to the Media that "conscience is the highest court & justice will win". People have not still forgotten the Justice Sarkaria Commission which certified Kalaignar as the "Patriarch of scientific corruption" Subsequently, he faced a CBI enquiry. But he cleverly escaped the legal trap by subterfuge & clandestine handshake with the then PM Indira Gandhi Forgetting the decade-long hostility with the Congress, he hailed Indira as the "Saviour of India", just to save himself. It is a fact of History that if he had not made the "unqualified surrender" to Indira Gandhi, he would have earned the dubious distinction of being the "first incumbent Chief Minister" to go to jail But due to twist of Destiny, this "unique honour" has gone to Madam J - SPR SHANKAR...
g.s,rajan - chennai ,இந்தியா
2015-05-21 00:17:56 IST
அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் தவிக்கிறது அரியலூர் மாவட்டம் என்று சொன்னால் அது மிகை அல்ல .பல சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகள் இந்த நகரத்தைச் சுற்றி இருந்தாலும் அரியலூர் நகரில் எங்கு பார்த்தாலும் சரியான சாலைகள் இல்லை.எங்கும் குண்டும் குழியுமான சாலைகள் காணப்படுவது வேதனையை அளிக்கிறது.நகரில் பேருந்துகள் மற்றும் லாரிகள் அதிக அளவில் செல்கின்றன.எங்கும் குப்பையும் கூளமும் காணப்படுவது சுகாதார சீர்கேட்டை உருவாக்கி வருகிறது.திறந்த வெளி சாக்கடைகள் சரியான முறையில் வடிவமைக்காமல் இருப்பதால் மிகவும் துர்நாற்றம் வீசிவருகிறது.கொசுக்களும் இதனால் பெருகி வருவதால் மலேரியா மற்றும் டெங்குக் காய்ச்சல் பெருகும் அபாயம் உள்ளது.மேலும் அரியலூர் திருச்சி அரியலூர் தஞ்சாவூர் செல்லும் சாலைகள் போதிய அகலமாக இல்லாததால் விபத்துக்கள் பெருகிவருவது அதிகரிக்கிறது.அரியலூரில் இருந்து பல்வேறு இடங்களுக்கு போதிய நகரப் பேருந்துகள் இயக்கப் படாமல் இருப்பது வேதனை.இதானால் நீண்ட தூரம் செல்லும் பேருந்துகள் நகரப் பேருந்துகள் போல எல்லா இடத்திலும் நின்று செல்கின்றன.இதனால் பேருந்துகளின் பயண நேரம் அதிகரிக்கிறது.அரியலூர் பலவருடங்களாக மிகவும் பின் தங்கியே இருப்பது மிகவும் வேதனை.அரியலூரில் கலெக்டர் அலுவலகம் ,வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் இருந்தும் எந்த வித முன்னேற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே உள்ளது.அரியலூர் ரயில் நிலையத்தில் சென்னை திருச்சி செல்லும் பல ரயில்கள் வந்து நின்று செல்கின்றன.போதிய பேருந்துகள் உள்ளே வந்து செல்லாமல் இருப்பதால் அதிக கட்டணம் கொடுத்து மக்கள் ஆட்டோவில் பயணம் செய்ய வேண்டி உள்ளது.மினிப் பேருந்துகள், நகரப் பேருந்துகள் அடிக்கடி இயக்கினால் மக்களுக்கு மிகவும் பயன் உள்ளதாக இருக்கும்.பல முக்கியச் சாலைகளில் சாலை ஓர விளக்குகள் இல்லை.போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு ஏற்ப சாலைகள் அகலமானதாக இல்லை.இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் சைக்கிளில் செல்பவர்கள் செல்லக் கூட சாலையில் இடம் இல்லை.மிகவும் அபாயகரமான முறையில் உயிரைக் கையில் பிடித்துக் கொண்டு பயணம் செய்கின்றனர்.அரியலூரில் பல் வேறு தொழிற்சாலைகள்,அரசுக் கல்லூரி இருந்த போதிலும் ஒன்றும் பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் இல்லை.சபிக்கப் பட்டுவிட்டதோ அரியலூர் ?தெரியவில்லை. அரசாங்கம் அடிப்படை வசதிகளைப் பெருக்க உடனடியாக முயற்சி எடுக்கவேண்டும்....
g.s,rajan - chennai ,இந்தியா
2015-05-16 09:09:43 IST
அம்மா விடுதலை ஆனதில் இருந்து தமிழகம் முழுவதும் நல்ல மழை கொட்டுகிறது ,கொட்டித் தீர்க்கிறது.இறைவனின் கருணையே கருணை.சுட்டு எரிக்கும் சூரியனிடம் இருந்து மக்களைக் காப்பாற்றியது மக்களை மகிழ்ச்சிக் கடலில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது, மின்வெட்டு முற்றிலும் இல்லை.மக்களின் மனமும் மண்ணும் குளிர்ந்து உள்ளது . இறைவனுக்கு நன்றி.....
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-05-15 07:35:23 IST
After many tortuous twists and turns Amma has won the day. The debate on propriety of the HC judgment is going on among scholars journalists & jurists. But this exercise is academic & will go on endlessly. Insinuations and innuendos are floating abundantly But at the end of the day Amma has emerged on top without Question. She is now the most powerful CM in the country. Kalaignr shud at least wait for another decade to see his son wearing the crown - SPR SHANKAR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-05-14 09:41:07 IST
The news that the Central Institute of Classical Tamil (CICT) has decided to give the prestigious Tholkaappiar Award to Sri RK is most heartening. The Honourable President Of India is conferring the Award. Of late, many awards have lost their sheen & lustre because of "political lobbying & peddling by interested parties". Even the Padma awards is becoming controversial. But, RK is a person who is completely above all manoeuvrings, overtures and manipulations. Intellectual honesty & self-effacing humility are hallmarks of his no traits & hence the Award assumes greater significance. Obviously, the deserving Award has gone to the Deserving Person It is the duty of all of us to wish Sri RK long & healthy life to enable him to continue his meritorious service to the Tamil Language. May God Bless him. - SPR SHANKAR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-05-10 09:38:30 IST
Salman first told the sessions court that he never attended any party. Then he said he went to the party but did not drink liqour but only had a glass of water He also denied that he drove the car but only his driver was at the wheel Sessions court also indicted Salman for "running away" from the accident site without caring to render any medical aid to the injured. Counsel for Salman also blamed the poor men for sleeping on the pavement Judicial circles are appalled at the speed and manner in which High court granted bail to Salman ignoring several valid indictments of the Sessions court It may be noted that thousands of under trials are languishing in jails for months and years without either acquittal or conviction The lightning speed in which the High Court has given bail to Salman has raised many eyebrows Rightly or wrongly, it has given the impression that "justice can be bought if only you are rich&famous" - SPR SHANKAR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-05-07 08:29:30 IST
Recently, evks ilangovan made a vulgar comment about the PM when he likened Modi to a Gorilla. When media persons asked him about this, he had the audacity to repeat the nasty comment. By this incident, evks has proved himself thoroughly unfit to hold the high office he is occupying. He has only reduced himself in stature. Is he evaluating men and women in public life by their looks? If so, how will he rate Kamaraj or Bhaktavalsalam or Narasimha rao or even Periyar? Is Mother Theresa respected for her looks? All men or women need not be Marlan Brandos or Elizabeth Taylors to earn respect and stature in public life. It is regret that evks has degraded himself by abusing the Prime Minister in his "gutter lingo". The old proverb says "the dogs bark. But the caravan moves on". Similarly, the PM Modi is making history & is moving on, despite the blabberings from frustrated politicians like evks SPR SHANAKR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-05-06 07:57:49 IST
The safety of women in public transport whether train or bus is most vulnerable in our country. The nirbhaya rape & murder in delhi had chilled the conscience of the whole country. Now an another equally appalling & beastly incident happened in Punjab. A woman & her teen- aged daughter were molested & thrown out of a running bus by the conductor. The girl died instantly & the mother injured seriously. The bus belonged to the CM's family & hence all attempts are being made to varnish the crime with political influence. Without losing time, the CM has given hefty compensation to the deceased family & also promised govt job to a family member. The guilty have not yet been arrested so far. When the media & opposition started criticising, one of the ministers gave an astounding reply by saying that "such things happen due to "GOD's WILL" People wonder what "heartless audacity" for this political class of hooligans A fearless & independent Media is the only hope for strengthening people's rights& checkmating the wayward politicians. -SPR SHANKAR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-05-06 07:52:52 IST
Chandrasekara rao, the CM of Telengana State is widely known to be an eccentric and capricious tyrant. Ever since the new state was formed, he has been treating the Andhra State as an enemy territory and harassing the Andhra people. He is be like the cranky Mughal emperor Mohamed bin tuklak His atrocities are mounting day by day. His latest bizarre and outlandish order is to remove/ demolish all statues of former Chief Minister N.T.Ramarao situated in Hyderabad and other places. This is the highest abuse of power ever seen, reminding us of Saddam Hussein of Iraq. Who will rein in such idiosyncratic despots is the Million Dollar Question - SPR SHANKAR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-04-29 08:20:01 IST
A twelve year old Muslim girl studying 6th std in a Mumbai school, won the first prize in a GITA contest, in which more than 4000 students from 200 schools contested. The contest was organised by ISKCON society. Mariyam Siddhique, the winner told the media that GITA taught her the golden rules of life. Now I have learned that humanity is the greatest religion in the world. Let the fundamentalists from all religions learn that religion is not fanaticism. [Bhavans Journal ] - SPR SHANKAR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-04-28 08:16:30 IST
Hajj Kalimullah is widely known as the "mango man" of UP. He grows several varieties of mangoes in his orchard in Lucknow. He was honoured with Padmasree. He is breeding new varieties every year. Now, he has developed a new one, which is a crossbreed of of Kolkatta's Husn-e-Sara and Lucknow's Dussehri mangoes. He has named the new breed as "Modi mango". He explained that he wants to honour the PM as Modi is a lover of mangoes. He is making arrangements to send his special breed of mangoes to the Prime Minister. - SPR SHANKAR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-04-27 07:58:21 IST
Whenever Church attacks happen, the media & the pseudo seculrist parties jump the gun & pounce on RSS or VHP for the crime. Recently one more church attack happened in Agra. Contrary to expectations, the culprit happened to be a muslim youth. It is reported tht the youngster was in love with a Christian girl who did not reciprocate his love. The angry,disappointed & jilted youth turned his ire on the church which used to be frequented by his girlfriend. He attacked & vandalised the church. If only he had been a Hindu youth, there would have been a hue & cry from the pseudo secularists. This is Nehru's India - SPR SHANKAR...
g.s,rajan - chennai ,இந்தியா
2015-04-26 11:14:31 IST
அண்மைக் காலங்களில் பெண்களிடம் புகையிலையின் பயன்பாடுகள் இரு மடங்கு அதிகரித்து உள்ளதாக வரும் செய்திகள்ஆய்வுகள் மிகவும் கவலையை அளிக்கின்றன .பெண்கள் பலர் பான்பராக், கைனிப் புகையிலை,சாந்திப் பாக்கு,சிகரெட்,பீடி போன்ற புகையிலைப் பொருட்களுக்கு தொடர்ந்து அடிமையாகி வருவது கண்கூடு.படித்த படிக்காத பெண்கள் வசதி படைத்த ,வசதி இல்லாத பெண்கள் என எல்லாருமே இது போன்ற லாகிரி வஸ்துக்களுக்கு அடிமையாகி உள்ளனர்.சினிமா உலகில் கேட்கவே வேண்டாம், பெரும்பாலும் புகைப் பழக்கத்திற்கு ,போதை சமாச்சாரங்களுக்கு அதிக அளவில் அடிமையாகி வருவதாக செய்திகள் கூறுகின்றன .இது மிகவும் அதிர்ச்சியான ஒன்றாகும்.புகை பொதுவாக அனைவருக்கும் பகை .வருங்கால சந்ததியினரின் நலன் கருதி பெண்கள் புகையிலைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.அதில் என்ன இருக்கிறது என்று ஆரம்பத்தில் சுவைத்துப் பார்ப்பதில் உள்ள ஆர்வம் நாளடைவில் அவர்களை புகையிலைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாக்கிவிடும்,அதில் இருந்து மீளவே முடியாது . ஜி.எஸ்.ராஜன் சென்னை . ....
g.s,rajan - chennai ,இந்தியா
2015-04-26 11:06:07 IST
தனியார் மற்றும் அரசாங்கம் எனப் பாகுபாடு இன்றி எல்லா இடத்திலும் மன உளைச்சல் அதாவது டார்ச்சர் இருக்கிறது .எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.தனியார் நிறுவனங்களில் மிக மிக அதிகம்.,மிக மிக மோசம் அராஜகம் எவரும் தட்டிக்கேட்க முடியாது .அரசு அதிகாரிகள் அரசு ஊழியர்கள் தற்கொலை நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருவது மிகவும் கவலைக்கு உரியது ,சத்துணவு மையங்களில் ரேஷன் கடைகளில் மிகவும் குறைவு சம்பளம் குறைவு என்பதே ஊழல்களுக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது ,இதுவே பணம் கையாடல்களுக்கு பல முறைகேடுகளுக்கு மிக மிக முக்கியக் காரணம்.நாளுக்கு நாள் விலைவாசியும் தாறுமாறாக உயர்வதால் முறைகேடுகள் கட்டாயம் அதிகரிக்கும் .. ஜி.எஸ்.ராஜன் சென்னை .....
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-04-22 11:01:48 IST
The absconding leader has suddenly appeared from nowhere & has started pontificating about the virtues of farmers. Addressing a farmer's meet, the reluctant Prince accused Modi of being anti-farmer and pro-corporate. The reality is that Modi is both pro-farmer & pro-corporate. But what if he is pro-corporate? Is it a crime or sin? Corporates millions of jobs & also add billions to the treasury by way of various taxes. Is Corporate a dirty word? The Congress Party has accepted billions of rupees from the Corporates as donations. Can Rahul deny this? Then why is he now fooling the public as a holy saint? Both the farmers & corporates are vital to the country's economy. Playing one against the other is mischievous as well as counterproductive. Nursing grudge & jealousy against Modi's success & popularity, Rahul is simply blabbering all rubbish and bullshit. He is making himself a Joker by his vanishing acts and stupid blah-blahs For him silence will be golden - SPR SHANKAR...
SPR SHANKAR - CHENNAI,இந்தியா
2015-04-19 08:57:22 IST
Media reports say that the PM's office was fully aware of the whereabouts of Rahulji ever since he left abroad. Though Congress Party maintains that Rahul was meditating in Myanmar, Intelligence reports say that he went from Delhi to Bangkok & returned from Bangkok to Delhi. This is in direct contradiction to Congress party's version. Bangkok is a well-known tourist destination not famous for meditation or introspection but for sensual pleasures for the rich and famous Of course,even a noted political leader is entitled to his own private life But keeping everyone guessing for nearly two months, including his own party men, is not good diplomacy nor political strategy. As some senior congressmen have said, Rahul has a long way to go and "learn his ropes" before taking full command of the Party. As Edmund Burke counselled, Rahul should "hasten slowly". After all who will dare to usurp his post? It is already reserved for him as if it is patrimony Let the calf learn from it's mother about the success of waiting diplomacy -SPR SHANKAR...

« First « Previous 1 2 3 4 5 6 ....  
உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்ய :
Login :
New to Dinamalar ?

வாசகர்கள் கருத்துப் பகுதியில் வெளியாகி இருக்கும் கருத்துக்கள், உரிய முறையில் தணிக்கை செய்யப்பட்டே வெளியி‌டப்படுகின்றன.

(Press Ctrl+g or click this   to toggle between English and Tamil)

அன்புள்ள வாசகர்களே!,

நீங்கள் கருத்துப் பதிவு செய்ய LOGIN செய்ததும், My Page என்ற பட்டனை கிளிக் செய்து. அதில் உங்கள் புகைப்படம், மெயில் முகவரி, ஊர், நாடு ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்ய புதிய வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே பதிவு செய்த புகைப்படத்தை நீக்கவும் வசதி உள்ளது. மேலும் இதுவரை நீங்கள் தெரிவித்த கருத்துக்களைத் தொகுப்பாக பார்த்துக் கொள்ளலாம். இந்த புதிய வசதியை வாசகர்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறோம். உங்களுடைய புகைப்படத்தை மட்டுமே பதிவு செய்யவும்; வேறு எந்த புகைப்படத்தையும் பதிவு செய்ய வேண்டாம்.


» தினமலர் முதல் பக்கம்
Advertisement