புரட்டாசி, 2021    
ஞாயிறு
திங்கள்
செவ்வாய்
புதன்
வியாழன்
வெள்ளி
சனி
1
புரட்டாசி 1, செப்டம்பர் 17
சிறப்பு:
மாதப்பிறப்பு, ஷடசீதி புண்ணிய காலம், திருவோண விரதம், ஏகாதசி விரதம்
வழிபாடு: பெருமாளுக்கு துளசி மாலை சாத்தி வழிபடுதல்

17,செப்
2
புரட்டாசி 2, செப்டம்பர் 18
சிறப்பு:
புரட்டாசி முதல் சனி, மகா பிரதோஷம், உத்திர கவுரி விரதம்
வழிபாடு: பெருமாளுக்கு துளசி மாலை சாத்தி வழிபடுதல்

18,செப்
3
புரட்டாசி 3, செப்டம்பர் 19
சிறப்பு:
கதளி கவுரி விரதம், அனந்த விரதம், அகோபில மடம் 17 வது பட்டம் அழகிய சிங்கர் திருநட்சத்திர வைபவம்
வழிபாடு: பெருமாளுக்கு துளசி மாலை சாத்தி வழிபடுதல்

19,செப்
4
புரட்டாசி 4, செப்டம்பர் 20
சிறப்பு
: பவுர்ணமி விரதம், உமா மகேஸ்வர விரதம்
வழிபாடு: சிவபெருமானுக்கு வில்வ மாலை சாத்தி வழிபடுதல்

20,செப்
5
புரட்டாசி 5, செப்டம்பர் 21
சிறப்பு:
மகாளய பட்சம் ஆரம்பம்
வழிபாடு: தீர்த்தக்கரைகளில் முன்னோருக்கு தர்ப்பணம் செய்து வழிபடுதல்

21,செப்
6
புரட்டாசி 6, செப்டம்பர் 22
சிறப்பு:
புதன் வழிபாட்டு நாள்
வழிபாடு: பெருமாளுக்கு விரதமிருந்து வழிபடுதல்

22,செப்
7
புரட்டாசி 7, செப்டம்பர் 23
சிறப்பு:
பிரகதி கவுரி விரதம், உருத்திர பசுபதி நாயனார் குருபூஜை
வழிபாடு: அம்மனுக்கு பால் பாயாசம் படைத்து வழிபடுதல்

23,செப்
8
புரட்டாசி 8, செப்டம்பர் 24
சிறப்பு
: சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதம்
வழிபாடு: விநாயகருக்கு அருகம்புல் மாலை சாத்தி வழிபடுதல்
24,செப்
9
புரட்டாசி 9, செப்டம்பர் 25
சிறப்பு:
கார்த்திகை விரதம், புரட்டாசி 2வது சனி
வழிபாடு: முருகப்பெருமானுக்கு விரதமிருந்து வழிபடுதல், பெருமாளுக்கு துளசிமாலை அணிவித்து வழிபடுதல்

25,செப்
10
புரட்டாசி 10, செப்டம்பர் 26
சிறப்பு:
ஞாயிறு வழிபாட்டு நாள்
வழிபாடு: சூரிய பகவானுக்கு ஆதித்ய ஹ்ருதயம் சொல்லி வழிபடுதல்

26,செப்
11
புரட்டாசி 11, செப்டம்பர் 27
சிறப்பு:
சந்திரன் வழிபாட்டு நாள், திருநாளைப் போவார் குருபூஜை
வழிபாடு: சந்திர பகவானுக்கு வெள்ளை வஸ்திரம் சொல்லி வழிபடுதல்

27,செப்
12
புரட்டாசி 12, செப்டம்பர் 28
சிறப்பு
: செவ்வாய் வழிபாட்டு நாள்
வழிபாடு: முருகனுக்கு அரளி மாலை சாத்தி வழிபடுதல்

28,செப்
13
புரட்டாசி 13, செப்டம்பர் 29
சிறப்பு
: மத்யாஷ்டமி, லட்சுமி பூஜை, மகாவியதிபாதம்
வழிபாடு: தீர்த்தக்கரைகளில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்தல்

29,செப்
14
புரட்டாசி 14, செப்டம்பர் 30
சிறப்பு:
அவிதவா நவமி
வழிபாடு: இறந்த சுமங்கலிகளுக்கு தர்ப்பணம் செய்தல்

30,செப்
15
புரட்டாசி 15, அக்டோபர் 1
சிறப்பு:
லட்சுமி வழிபாட்டு நாள்
வழிபாடு: லட்சுமி தாயாருக்கு பால் பாயாசம் படைத்து வழிபடுதல்

01,அக்
16
புரட்டாசி 16, அக்டோபர் 2
சிறப்பு:
ஏகாதசி விரதம், புரட்டாசி 3ம் சனி, கரிநாள்
வழிபாடு: பெருமாளுக்கு துளசி மாலை அணிவித்து வழிபடுதல்

02,அக்
17
புரட்டாசி 17, அக்டோபர் 3
சிறப்பு:
சன்யஸ்த மகாளயம்
வழிபாடு: முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்தல்
03,அக்
18
புரட்டாசி 18, அக்டோபர் 4
சிறப்பு:
பிரதோஷம், மாத சிவராத்திரி, கலியுகாதி, கஜகவுரி விரதம், அகோபிலமடம் 12வது பட்டம் அழகிய சிங்கர் திருநட்சத்திரம், அருணந்தி சிவாச்சியார் குருபூஜை
வழிபாடு: மாலை 4:30 - 6:00 மணிக்குள் நந்தீஸ்வரருக்கு அபிஷேகம் செய்து வழிபடுதல்.
04,அக்
19
புரட்டாசி 19, அக்டோபர் 5
சிறப்பு:
விஷ சஸ்திர கதபிதுர் மகாளயம், கேதார விரதம் சமாப்தம், வள்ளலார் பிறந்தநாள்
வழிபாடு: முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்தல்
05,அக்
20
புரட்டாசி 20, அக்டோபர் 6
சிறப்பு:
மகாளய அமாவாசை, மாஷா கவுரி விரதம்
வழிபாடு: தீர்த்தக்கரைகளில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்தல்

06,அக்
21
புரட்டாசி 21, அக்டோபர் 7
சிறப்பு
: சந்திர தரிசனம், நவராத்திரி ஆரம்பம், தனவிருத்தி கவுரி விரதம்
வழிபாடு: அம்மனுக்கு பால் பாயாசம் படைத்து வழிபடுதல்
07,அக்
22
புரட்டாசி 22, அக்டோபர் 8
சிறப்பு:
நவராத்திரி இரண்டாம் நாள், சுவாதி விரதம்
வழிபாடு: நரசிம்மருக்கு பானகம் படைத்து வழிபடுதல்

08,அக்
23
புரட்டாசி 23, அக்டோபர் 9
சிறப்பு:
நவராத்திரி மூன்றாம் நாள், புரட்டாசி நான்காம் சனி, சதுர்த்தி விரதம், துர்காகேச சோதனம், திருமலை நம்பி திருநட்சத்திரம்
வழிபாடு: பெருமாளுக்கு துளசிமாலை அணிவித்து வழபடுதல்,

09,அக்
24
புரட்டாசி 24, அக்டோபர் 10
சிறப்பு:
துர்கா ஸ்நானம், நவராத்திரி ஐந்தாம் நாள்
வழிபாடு: அம்மனுக்கு பொங்கல் படைத்து வழிபடுதல்
10,அக்
25
புரட்டாசி 25, அக்டோபர் 11
சிறப்பு:
சஷ்டி விரதம், உபாங்க லலிதா கவுரி விரதம், நவராத்திரி ஆறாம் நாள்
வழிபாடு: முருகனுக்கு பால் அபிேஷகம் செய்து வழிபடுதல்

11,அக்
26
புரட்டாசி 26, அக்டோபர் 12
சிறப்பு:
சரஸ்வதி ஆவாஹனம், நவராத்திரி ஏழாம்நாள், அகோபிலமடம் 20வது பட்டம் அழகிய சிங்கர் திருநட்சத்திரம்
வழிபாடு: அம்மனுக்கு சுண்டல் படைத்து வழிபடுதல்

12,அக்
27
புரட்டாசி 27, அக்டோபர் 13
சிறப்பு:
துர்காஷ்டமி, சதாபிேஷக ஸ்நானம், ஏனாதி நாத நாயனார் குருபூஜை,
வழிபாடு: மகிஷாசுரமர்த்தினி அலங்காரத்தில் அம்மனை வழிபடுதல்

13,அக்
28
புரட்டாசி 28, அக்டோபர் 14
சிறப்பு:
திருவோணவிரதம், மகாநவமி, சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுதபூஜை
வழிபாடு: சரஸ்வதிக்கு சுண்டல், பொங்கல் படைத்து வழிபடுதல், பெருமாளுக்கு துளசி மாலை சாத்தி வழிபடுதல்

14,அக்
29
புரட்டாசி 29, அக்டோபர் 15
சிறப்பு:
விஜயதசமி, தசரதலலித கவுரி விரதம், திருவேங்கமுடையான் திருநட்சத்திரம், வேதாந்த மகாதேசிகன் திருநட்சத்திரம், கரிநாள்
வழிபாடு: வன்னி மரத்தை பூஜித்தல், துர்க்கையம்மனை வழிபடுதல், திருப்பதி பெருமாளுக்கு மாவிளக்கு ஏற்றி வழிபடுதல்,

15,அக்
30
புரட்டாசி 30, அக்டோபர் 16
சிறப்பு:
புரட்டாசி ஐந்தாம் சனி, ஏகாதசி விரதம், துளசி கவுரி விரதம், நரசிங்க முனையரையர் திருநட்சத்திரம்,
வழிபாடு: பெருமாளுக்கு துளசிமாலை சாத்தி வழிபடுதல்

16,அக்
31
புரட்டாசி 31, அக்டோபர் 17
சிறப்பு:
கோதுவாதசி, விஷு புண்ணிய காலம்
வழிபாடு: சூரியபகவானுக்கு ஆதித்ய ஹ்ருதயம் சொல்லி வழிபடுதல்

17,அக்

    புரட்டாசி, 2021    

Advertisement

We use cookies to understand how you use our site and to improve user experience. This includes personalising content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy.

Learn more I agree X