சிந்து

வெண்கலப் பதக்கத்துக்கான போட்டியில் பங்கேற்ற சிந்து

வெண்கலப் பதக்கத்துக்கான போட்டியில் வெற்றி பெற்ற உற்சாகத்தில் சிந்து

வெண்கலப் பதக்கத்துடன் சிந்து

வெண்கலப் பதக்கத்துக்கு முத்தமிட்ட சிந்து

ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் இரண்டு பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனை படைத்த மகிழ்ச்சியில் சிந்து.

Advertisement