சங்கடம் தீர்ப்பார் சண்டிகேஸ்வரர்!
நவம்பர் 09,2020,09:32  IST

ஓம் அருள்வடிவே போற்றி
ஓம் அபய வரதனே போற்றி
ஓம் அந்தணனே போற்றி
ஓம் அநுகூலனே போற்றி
ஓம் அகந்தையழிப்பவனே போற்றி
ஓம் அகத்துளாழ்ந்தவனே போற்றி
ஓம் அன்பர்க்கெளியவனே போற்றி
ஓம் அரவப்புரியோனே போற்றி
ஓம் ஆதிசிவன் வடிவே போற்றி
ஓம் ஆதிசண்டேசுவரனே போற்றி
ஓம் இடையனே போற்றி
ஓம் இனியவனே போற்றி
ஓம் இடையூறு களைபவனே போற்றி
ஓம் இறையருள் கூட்டுவிப்பவனே போற்றி
ஓம் ஈராறு கண்ணனே போற்றி
ஓம் ஈசானத்தமர்ந்தவனே போற்றி
ஓம் உத்தமனே போற்றி
ஓம் உபகாரனே போற்றி
ஓம் உறுதுணையே போற்றி
ஓம் உட்பிரகாரத்திருப்போனே போற்றி
ஓம் எளியவனே போற்றி
ஓம் எச்சதத்தன் சேயே போற்றி
ஓம் ஐயனே போற்றி
ஓம் ஐயம் தீர்ப்பவனே போற்றி
ஓம் கஜவாகனனே போற்றி
ஓம் கமண்டலதாரியே போற்றி
ஓம் கலியில் இருகரனே போற்றி
ஓம் கரியுரியணிந்தவனே போற்றி
ஓம் களங்கமிலானே போற்றி
ஓம் காச்யப கோத்ரனே போற்றி
ஓம் கிருபாநிதியே போற்றி
ஓம் கிருதயுகத்துபதினாறுகரனே போற்றி
ஓம் கும்பிடுங்கையனே போற்றி
ஓம் குற்றம் பொறுப்போனே போற்றி
ஓம் கொன்றைப்பிரியனே போற்றி
ஓம் கோ ரக்ஷகனே போற்றி
ஓம் சங்கு நிறனே போற்றி
ஓம் சடை முடியனே போற்றி
ஓம் சச்சிதானந்தனே போற்றி
ஓம் சண்டீசன் ஆனவனே போற்றி
ஓம் சாந்த ரூபனே போற்றி
ஓம் சாயுஜ்யம் அளிப்பவனே போற்றி
ஓம் சிவபக்தனே போற்றி
ஓம் சிவகண நாயகனே போற்றி
ஓம் சிவபாலனே போற்றி
ஓம் சிங்க வாகனனே போற்றி
ஓம் சிவபூஜைப் பிரியனே போற்றி
ஓம் சிவப்ரசாதம் ஏற்போனே போற்றி
ஓம் சிவனருள் பெற்றவனே போற்றி
ஓம் சிவாலயத் தேவனே போற்றி
ஓம் சிரஞ்சீவியே போற்றி
ஓம் சிவனிடமிட்டுச் செல்வோனே போற்றி
ஓம் சுருதிப்பிரியனே போற்றி
ஓம் சூலதாரியே போற்றி
ஓம் சூழ்வினையறுப்பவனே போற்றி
ஓம் சேய்ஞலூரானே போற்றி
ஓம் ஞானியே போற்றி
ஓம் ஞாலக்காவலே போற்றி
ஓம் தவசியே போற்றி
ஓம் தனித்திருப்போனே போற்றி
ஓம் தயாபரனே போற்றி
ஓம் தனிச்சன்னதியுளானே போற்றி
ஓம் தாதைதாள் தடிந்தவனே போற்றி
ஓம் துவாபரத்து நாற்கரனே போற்றி
ஓம் தியானேஸ்வரனே போற்றி
ஓம் திரேதாயுகத்தெண்கரனே போற்றி
ஓம் தெற்கு நோக்கனே போற்றி
ஓம் தேஜோ ரூபியே போற்றி
ஓம் நாற்கரனே போற்றி
ஓம் நாயனாராவனவனே போற்றி
ஓம் நடனன்ரூபனே போற்றி
ஓம் நாடப்படுபவனே போற்றி
ஓம் நல்வழிப்படுத்துபவனே போற்றி
ஓம் நால் வடிவினனே போற்றி
ஓம் நித்தியனே போற்றி
ஓம் நிர்மலனே போற்றி
ஓம் நீறணிந்தவனே போற்றி
ஓம் நிறைவளிப்பவனே போற்றி
ஓம் ப்ரம்மசாரியே போற்றி
ஓம் ப்ரம்ம ஞானியே போற்றி
ஓம் ப்ரசண்டனே போற்றி
ஓம் பரசு ஏந்தியவனே போற்றி
ஓம் பவித்ரனே போற்றி
ஓம் பவித்ரை குமாரனே போற்றி
ஓம் பத்மாசனனே போற்றி
ஓம் பதமளிப்பவனே போற்றி
ஓம் புனிதனே போற்றி
ஓம் பூஜைபலன் அருள்வோனே போற்றி
ஓம் பெரியவனே போற்றி
ஓம் பேரருளாளனே போற்றி
ஓம் மண்ணிக்கரைமணியே போற்றி
ஓம் மறையோருள் மாணிக்கமே போற்றி
ஓம் முக்கண்ணனே போற்றி
ஓம் முன்னிலையறிந்தோனே போற்றி
ஓம் மோனனே போற்றி
ஓம் மோக்ஷமளிப்பவனே போற்றி
ஓம் ரிஷபவாகனனே போற்றி
ஓம் ரக்ஷிப்பவனே போற்றி
ஓம் ருத்ராம்சனே போற்றி
ஓம் ருத்ராக்ஷமணிந்தவனே போற்றி
ஓம் வழித்துணையே போற்றி
ஓம் வரமருள் தேவனே போற்றி
ஓம் வித்தகனே போற்றி
ஓம் விசாரசர்மனே போற்றி
ஓம் வில்வப்பிரியனே போற்றி
ஓம் வீடளிப்பவனே போற்றி
ஓம் சர்வோபகாரனே போற்றி
ஓம் சண்டிகேசுவரனே போற்றி.

Advertisement
மேலும் ஆன்மிக கட்டுரைகள்
Advertisement

We use cookies to understand how you use our site and to improve user experience. This includes personalising content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy.

Learn more I agree X