Dinamalar

பெங்களூரு 2 விக்கெட்டில் வெற்றி
டில்லி அணி வெற்றி (7 விக்கெட் வித்தியாசம்)
கோல்கட்டா அணி வெற்றி (10 ரன் வித்தியாசம்)
பஞ்சாப் அணி 4 ரன்னில் வெற்றி
மும்பை அணி வெற்றி (10 ரன் வித்தியாசம்)
பெங்களூரு 6 ரன்னில் வெற்றி
ராஜஸ்தான் 3 விக்கெட்டில் வெற்றி
சென்னை அணி வெற்றி (6 விக்கெட் வித்தியாசம்)
மும்பை அணி வெற்றி (13 ரன் வித்தியாசம்)
பெங்களூரு அணி வெற்றி (38 ரன் வித்தியாசம்)
டில்லி அணி வெற்றி (6 விக்கெட் வித்தியாசம்)
45 ரன்னில் சென்னை வெற்றி
டில்லி அணி வெற்றி (6 விக்கெட் வித்தியாசம்)
9 விக்கெட்டில் பஞ்சாப் தோல்வி
சென்னை 18 ரன்னில் வெற்றி-
பெங்களூரு அணி வெற்றி (10 விக்கெட் வித்தியாசம்)
பஞ்சாப் அணி வெற்றி (9 விக்கெட் வித்தியாசம்)
ராஜஸ்தான் 6 விக்கெட்டில் வெற்றி
சென்னை அணி வெற்றி (69 ரன் வித்தியாசம்)
டில்லி அணி வெற்றி (சூப்பர் ஓவரில்)
5 விக்கெட்டில் கோல்கட்டா வெற்றி
பெங்களூரு அணி வெற்றி (ஒரு ரன் வித்தியாசம்)
7 விக்கெட்டில் சென்னை வெற்றி
மும்பை அணி 7 விக்கெட்டில் வெற்றி
டில்லி அணி 7 விக்கெட்டில் வெற்றி
34 ரன்னில் பஞ்சாப் வெற்றி
4 விக்கெட்டில் மும்பை வெற்றி
55 ரன்னில் ராஜஸ்தான் வெற்றி
7 விக்கெட்டில் டில்லி வெற்றி
சென்னை அணி வெற்றி (20 ரன் வித்தியாசம்)
கோல்கட்டா வெற்றி (9 விக்கெட் வித்தியாசம்)
ராஜஸ்தான் வெற்றி (2 ரன் வித்தியாசம்)
டில்லி அணி வெற்றி (8 விக்கெட் வித்தியாசம்)
கோல்கட்டா அணி வெற்றி (7 விக்கெட் வித்தியாசம்)
சென்னை வெற்றி (6 விக்கெட் வித்தியாசம்)
டில்லி வெற்றி (33 ரன் வித்தியாசம்)
பஞ்சாப் வெற்றி (5 ரன் வித்தியாசம்)
சென்னை வெற்றி (2 விக்கெட் வித்தியாசம்)
பெங்களூரு வெற்றி (54 ரன் வித்தியாசம்)
ராஜஸ்தான் தோல்வி (7 விக்கெட் வித்தியாசம்)
3 விக்கெட்டில் கோல்கட்டா வெற்றி
மும்பை 6 விக்கெட்டில் வெற்றி
பெங்களூரு 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
சென்னை வெற்றி (6 விக்கெட் வித்தியாசம்)
பஞ்சாப் வெற்றி (5 விக்கெட் வித்தியாசம்)
டில்லி அணி வெற்றி (4 விக்கெட் வித்தியாசம்)
ராஜஸ்தான் வெற்றி (7 விக்கெட் வித்தியாசம்)
பெங்களூரு வெற்றி (6 ரன் வித்தியாசம்)
கோல்கட்டா வெற்றி (6 விக்கெட் வித்தியாசம்)
3 விக்கெட்டில் டில்லி வெற்றி
மும்பை 8 விக்கெட்டில் வெற்றி
ஐதராபாத் 4 ரன்னில் வெற்றி
6 விக்கெட்டில் பஞ்சாப் வெற்றி
கோல்கட்டா 86 ரன்னில் வெற்றி
பெங்களூரு 7 விக்கெட்டில் வெற்றி
42 ரன்னில் மும்பை வெற்றி