மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் 350 க்கும் மேற்பட்ட தொழில்களில் வேலைவாய்ப்பு | NRI | உலக தமிழர் செய்திகள்| NRI updated news | NRI tamil news

மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் 350 க்கும் மேற்பட்ட தொழில்களில் வேலைவாய்ப்பு

ஜூலை 15,2022 

Comments

 ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ளவர்கள் மட்டுமல்லாமல், வெளிநாட்டிலுள்ளவர்களும் திறமை அடிப்படையில் மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவிற்கு குடிபெயர ஏதுவாக state nominationக்கு விண்ணப்பிக்க முடியுமென அம்மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது.

2022-23 குடிவரவு திட்டத்தின் கீழ் மேற்கு ஆஸ்திரேலிய STATE NOMINATION-க்கு RANKING SYSTEM தகுதியுள்ள SKILLED WORKERS  விண்ணப்பிக்க முடியும்.

மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து தாக்கல் செய்யப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு அதிக முன்னுரிமை வழங்கப்படும் எனவும், அதற்கு அடுத்தபடியாக ஆஸ்திரேலியாவின் ஏனைய பகுதிகளிலிருந்து கிடைக்கும் விண்ணப்பங்களுக்கும், அதற்கு அடுத்தபடியாக வெளிநாடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் விண்ணப்பங்களுக்கும் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் எனவும் மேற்கு ஆஸ்திரேலிய அரசு அறிவித்துள்ளது.

GENERAL அல்லதுGRADUATE  பிரிவுகளின் கீழ் STATE NOMINATION-க்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.

இதேவேளை GRADUATE STREAM-இன் கீழ் அதிகளவானோர் விண்ணப்பிக்க வசதியாக, மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவின் GRADUATE OCCUPATION LIST  விரிவாக்கப்பட்டு 300க்கும் மேற்பட்ட தொழில்கள் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

குறித்த தொழிற்பட்டியல் கீழே தரப்பட்டுள்ள அதேநேரம், இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது உள்ளிட்ட முழுமையான தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள MIGRATION.WA.GOV.AU  என்ற இணைப்பிற்கு செல்லவும்.1. ACCOUNTANT (GENERAL)

2. ACUPUNCTURIST

3. AERONAUTICAL ENGINEER

4. AEROPLANE PILOT

5. AGRICULTURAL CONSULTANT

6. AGRICULTURAL ENGINEER

7. AGRICULTURAL SCIENTIST

8. AGRICULTURAL TECHNICIAN

9. AIRCONDITIONING AND MECHANICAL SERVICES PLUMBER

10. AIRCONDITIONING AND REFRIGERATION MECHANIC

11. AMBULANCE OFFICER

12. ANAESTHETIC TECHNICIAN

13. ANAESTHETIST

14. ANALYST PROGRAMMER

15. APIARIST

16. AQUACULTURE FARMER

17. ARBORIST

18. ARCHITECT

19. ARCHITECTURAL DRAFTSPERSON

20. ARCHITECTURAL, BUILDING AND SURVEYING TECHNICIANS, NEC

21. ARTS ADMINISTRATOR OR MANAGER

22. AUDIOLOGIST

23. AUTOMOTIVE ELECTRICIAN

24. BAKER

25. BARRISTER

26. BEEF CATTLE FARMER

27. BIOCHEMIST

28. BIOMEDICAL ENGINEER

29. BIOTECHNOLOGIST

30. BOTANIST

31. BRICKLAYER

32. BUILDING AND ENGINEERING TECHNICIANS, NEC

33. BUILDING INSPECTOR

34. CABINETMAKER

35. CABLER (DATA AND TELECOMMUNICATIONS)

36. CAFE OR RESTAURANT MANAGER

37. CARAVAN PARK AND CAMPING GROUND MANAGER

38. CARDIAC TECHNICIAN

39. CARDIOLOGIST

40. CARDIOTHORACIC SURGEON

41. CAREERS COUNSELLOR

42. CARPENTER

43. CARPENTER AND JOINER

44. CARTOGRAPHER

45. CHEF

46. CHEMICAL ENGINEER

47. CHEMIST

48. CHILD CARE CENTRE MANAGER

49. CHIROPRACTOR

50. CINEMA OR THEATRE MANAGER

51. CIVIL ENGINEER

52. CIVIL ENGINEERING DRAFTSPERSON

53. CIVIL ENGINEERING TECHNICIAN

54. CLINICAL HAEMATOLOGIST

55. CLINICAL PSYCHOLOGIST

56. COMMODITIES TRADER

57. COMMUNITY ARTS WORKER

58. COMMUNITY WORKER

59. COMPANY SECRETARY

60. COMPLEMENTARY HEALTH THERAPISTS, NEC

61. COMPUTER NETWORK AND SYSTEMS ENGINEER

62. CONFERENCE AND EVENT ORGANISER

63. CONSERVATOR

64. CONSTRUCTION ESTIMATOR

65. CONSTRUCTION PROJECT MANAGER

66. COOK

67. COTTON GROWER

68. COUNSELLORS, NEC

69. CROP FARMERS, NEC

70. CUSTOMER SERVICE MANAGER

71. DAIRY CATTLE FARMER

72. DANCER OR CHOREOGRAPHER

73. DATABASE ADMINISTRATOR

74. DEER FARMER

75. DENTAL HYGIENIST

76. DENTAL SPECIALIST

77. DENTAL TECHNICIAN

78. DENTAL THERAPIST

79. DENTIST

80. DERMATOLOGIST

81. DEVELOPER PROGRAMMER

82. DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGIST

83. DIESEL MOTOR MECHANIC

84. DIETITIAN

85. DIRECTOR (FILM, TELEVISION, RADIO OR STAGE)

86. DISABILITIES SERVICES OFFICER

87. DRAINER

88. DRIVING INSTRUCTOR

89. DRUG AND ALCOHOL COUNSELLOR

90. EARLY CHILDHOOD (PRE-PRIMARY SCHOOL) TEACHER

91. EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST

92. ELECTRICAL ENGINEER

93. ELECTRICAL ENGINEERING DRAFTSPERSON

94. ELECTRICAL ENGINEERING TECHNICIAN

95. ELECTRICAL LINESWORKER

96. ELECTRICIAN (GENERAL)

97. ELECTRICIAN (SPECIAL CLASS)

98. ELECTRONIC EQUIPMENT TRADES WORKER

99. ELECTRONIC INSTRUMENT TRADES WORKER (SPECIAL CLASS)

100. ELECTRONICS ENGINEER

101. EMERGENCY MEDICINE SPECIALIST

102. EMERGENCY SERVICE WORKER

103. ENDOCRINOLOGIST

104. ENGINEERING MANAGER

105. ENGINEERING PROFESSIONALS, NEC

106. ENGINEERING TECHNOLOGIST

107. ENROLLED NURSE

108. ENVIRONMENTAL ENGINEER

109. ENVIRONMENTAL HEALTH OFFICER

110. ENVIRONMENTAL MANAGER

111. ENVIRONMENTAL RESEARCH SCIENTIST

112. EXERCISE PHYSIOLOGIST

113. EXTERNAL AUDITOR

114. FACILITIES MANAGER

115. FAMILY AND MARRIAGE COUNSELLOR

116. FAMILY SUPPORT WORKER

117. FARRIER

118. FIBROUS PLASTERER

119. FILM AND VIDEO EDITOR

120. FINANCE BROKER

121. FINANCE MANAGER

122. FINANCIAL BROKERS, NEC

123. FINANCIAL DEALERS, NEC

124. FINANCIAL INSTITUTION BRANCH MANAGER

125. FINANCIAL INVESTMENT ADVISER

126. FINANCIAL INVESTMENT MANAGER

127. FINANCIAL MARKET DEALER

128. FITTER (GENERAL)

129. FITTER AND TURNER

130. FLOOR FINISHER

131. FLOWER GROWER

132. FLYING INSTRUCTOR

133. FOOD TECHNOLOGIST

134. FORESTER

135. FRUIT OR NUT GROWER

136. FUNERAL WORKERS, NEC

137. GARDENER (GENERAL)

138. GAS OR PETROLEUM OPERATOR

139. GASFITTER

140. GASTROENTEROLOGIST

141. GENERAL MEDICAL PRACTITIONER

142. GEOLOGIST

143. GEOPHYSICIST

144. GEOTECHNICAL ENGINEER

145. GLAZIER

146. GOAT FARMER

147. GRAIN, OILSEED OR PASTURE GROWER

148. GRAPE GROWER

149. GREENKEEPER

150. HAIRDRESSER

151. HARDWARE TECHNICIAN

152. HEALTH AND WELFARE SERVICES MANAGERS, NEC

153. HEALTH DIAGNOSTIC AND PROMOTION PROFESSIONALS, NEC

154. HEALTH PROMOTION OFFICER

155. HELICOPTER PILOT

156. HORSE BREEDER

157. HORSE TRAINER

158. HOSPITAL PHARMACIST

159. HOTEL OR MOTEL MANAGER

160. HUMAN RESOURCE ADVISER

161. HUMAN RESOURCE MANAGER

162. HYDROGEOLOGIST

163. ICT BUSINESS ANALYST

164. ICT MANAGERS, NEC

165. ICT PROJECT MANAGER

166. ICT SECURITY SPECIALIST

167. ICT SUPPORT ENGINEER

168. ICT SYSTEMS TEST ENGINEER

169. INDUSTRIAL ENGINEER

170. INDUSTRIAL PHARMACIST

171. INSURANCE BROKER

172. INTENSIVE CARE AMBULANCE PARAMEDIC

173. INTENSIVE CARE SPECIALIST

174. INTERNAL AUDITOR

175. INTERPRETER

176. JOINER

177. LABORATORY MANAGER

178. LANDSCAPE ARCHITECT

179. LANDSCAPE GARDENER

180. LIFE SCIENCE TECHNICIAN

181. LIFE SCIENTIST (GENERAL)

182. LIFE SCIENTISTS, NEC

183. LIFT MECHANIC

184. LIVESTOCK FARMERS, NEC

185. MAINTENANCE PLANNER

186. MANAGEMENT ACCOUNTANT

187. MANAGEMENT CONSULTANT

188. MARINE BIOLOGIST

189. MATERIALS ENGINEER

190. MEAT INSPECTOR

191. MECHANICAL ENGINEER

192. MECHANICAL ENGINEERING DRAFTSPERSON

193. MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIAN

194. MEDICAL ADMINISTRATOR

195. MEDICAL DIAGNOSTIC RADIOGRAPHER

196. MEDICAL LABORATORY SCIENTIST

197. MEDICAL LABORATORY TECHNICIAN

198. MEDICAL ONCOLOGIST

199. MEDICAL PRACTITIONERS, NEC

200. MEDICAL RADIATION THERAPIST

201. MEDICAL TECHNICIANS, NEC

202. METAL FABRICATOR

203. METAL MACHINIST (FIRST CLASS)

204. METALLURGICAL OR MATERIALS TECHNICIAN

205. METALLURGIST

206. METEOROLOGIST

207. MICROBIOLOGIST

208. MIDDLE SCHOOL TEACHER

209. MIDWIFE

210. MINE DEPUTY

211. MINING ENGINEER (EXCLUDING PETROLEUM)

212. MIXED CROP AND LIVESTOCK FARMER

213. MIXED CROP FARMER

214. MIXED LIVESTOCK FARMER

215. MOTOR MECHANIC (GENERAL)

216. MOTORCYCLE MECHANIC

217. NATURAL AND PHYSICAL SCIENCE PROFESSIONALS, NEC

218. NATUROPATH

219. NAVAL ARCHITECT

220. NETWORK ADMINISTRATOR

221. NETWORK ANALYST

222. NEUROLOGIST

223. NEUROSURGEON

224. NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGIST

225. NURSE PRACTITIONER

226. NURSE RESEARCHER

227. NURSERYPERSON

228. NURSING CLINICAL DIRECTOR

229. NUTRITIONIST

230. OBSTETRICIAN AND GYNAECOLOGIST

231. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADVISER

232. OCCUPATIONAL THERAPIST

233. OPERATING THEATRE TECHNICIAN

234. OPHTHALMOLOGIST

235. OPTOMETRIST

236. ORGANISATION AND METHODS ANALYST

237. ORGANISATIONAL PSYCHOLOGIST

238. ORTHOPAEDIC SURGEON

239. ORTHOPTIST

240. ORTHOTIST OR PROSTHETIST

241. OSTEOPATH

242. OTHER SPATIAL SCIENTIST

243. OTORHINOLARYNGOLOGIST

244. PAEDIATRIC SURGEON

245. PAEDIATRICIAN

246. PAINTING TRADES WORKER

247. PASTRYCOOK

248. PATHOLOGIST

249. PATHOLOGY COLLECTOR

250. PETROLEUM ENGINEER

251. PHARMACY TECHNICIAN

252. PHYSICIST

253. PHYSIOTHERAPIST

254. PIG FARMER

255. PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGEON

256. PLUMBER (GENERAL)

257. PODIATRIST

258. POLICY AND PLANNING MANAGER

259. POST OFFICE MANAGER

260. POULTRY FARMER

261. PRESSURE WELDER

262. PRIMARY HEALTH ORGANISATION MANAGER

263. PRIMARY PRODUCTS INSPECTORS, NEC

264. PRIMARY SCHOOL TEACHER

265. PROCUREMENT MANAGER

266. PRODUCTION MANAGER (FORESTRY)

267. PRODUCTION MANAGER (MANUFACTURING)

268. PRODUCTION MANAGER (MINING)

269. PRODUCTION OR PLANT ENGINEER

270. PROGRAM DIRECTOR (TELEVISION OR RADIO)

271. PROJECT BUILDER

272. PSYCHIATRIST

273. PSYCHOLOGISTS, NEC

274. PSYCHOTHERAPIST

275. QUALITY ASSURANCE MANAGER

276. QUANTITY SURVEYOR

277. RADIATION ONCOLOGIST

278. RECREATION OFFICER

279. RECRUITMENT CONSULTANT

280. REGISTERED NURSE (AGED CARE)

281. REGISTERED NURSE (CHILD AND FAMILY HEALTH)

282. REGISTERED NURSE (COMMUNITY HEALTH)

283. REGISTERED NURSE (CRITICAL CARE AND EMERGENCY)

284. REGISTERED NURSE (DEVELOPMENTAL DISABILITY)

285. REGISTERED NURSE (DISABILITY AND REHABILITATION)

286. REGISTERED NURSE (MEDICAL PRACTICE)

287. REGISTERED NURSE (MEDICAL)

288. REGISTERED NURSE (MENTAL HEALTH)

289. REGISTERED NURSE (PAEDIATRICS)

290. REGISTERED NURSE (PERIOPERATIVE)

291. REGISTERED NURSE (SURGICAL)

292. REGISTERED NURSES, NEC

293. REHABILITATION COUNSELLOR

294. RENAL MEDICINE SPECIALIST

295. RESEARCH AND DEVELOPMENT MANAGER

296. RESIDENT MEDICAL OFFICER

297. RESIDENTIAL CARE OFFICER

298. RETAIL PHARMACIST

299. RHEUMATOLOGIST

300. ROOF PLUMBER

301. ROOF TILER

302. SALES AND MARKETING MANAGER

303. SCHOOL PRINCIPAL

304. SECONDARY SCHOOL TEACHER

305. SHEEP FARMER

306. SHEETMETAL TRADES WORKER

307. SHIP'S MASTER

308. SMALL ENGINE MECHANIC

309. SOCIAL PROFESSIONALS, NEC

310. SOCIAL WORKER

311. SOFTWARE AND APPLICATIONS PROGRAMMERS, NEC

312. SOFTWARE ENGINEER

313. SOFTWARE TESTER

314. SOLICITOR

315. SOLID PLASTERER

316. SONOGRAPHER

317. SPECIAL EDUCATION TEACHERS, NEC

318. SPECIAL NEEDS TEACHER

319. SPECIALIST MANAGERS, NEC

320. SPECIALIST PHYSICIAN (GENERAL MEDICINE)

321. SPECIALIST PHYSICIANS, NEC

322. SPEECH PATHOLOGIST

323. SPORTS ADMINISTRATOR

324. STOCKBROKING DEALER

325. STONEMASON

326. STRUCTURAL ENGINEER

327. STUDENT COUNSELLOR

328. SUGAR CANE GROWER

329. SUPPLY AND DISTRIBUTION MANAGER

330. SURGEON (GENERAL)

331. SURVEYING OR SPATIAL SCIENCE TECHNICIAN

332. SURVEYOR

333. SYSTEMS ADMINISTRATOR

334. SYSTEMS ANALYST

335. TAXATION ACCOUNTANT

336. TEACHER OF ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES

337. TEACHER OF THE HEARING IMPAIRED

338. TEACHER OF THE SIGHT IMPAIRED

339. TELECOMMUNICATIONS ENGINEER

340. TELECOMMUNICATIONS LINESWORKER

341. TELECOMMUNICATIONS NETWORK ENGINEER

342. THORACIC MEDICINE SPECIALIST

343. TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PRACTITIONER

344. TRANSLATOR

345. TRANSPORT COMPANY MANAGER

346. TRANSPORT ENGINEER

347. UNIVERSITY LECTURER

348. UPHOLSTERER

349. URBAN AND REGIONAL PLANNER

350. UROLOGIST

351. VASCULAR SURGEON

352. VEGETABLE GROWER

353. VETERINARIAN

354. VETERINARY NURSE

355. VOCATIONAL EDUCATION TEACHER

356. WALL AND FLOOR TILER

357. WEB ADMINISTRATOR

358. WEB DEVELOPER

359. WELDER (FIRST CLASS)

360. WELFARE CENTRE MANAGER

361. WELFARE WORKER

362. WINE MAKER

363. WOOD MACHINIST

364. WORKPLACE RELATIONS ADVISER

365. YOUTH WORKER

366. ZOOLOGIST
Advertisement
மேலும் ஆஸ்திரேலியா செய்திகள்

மேலும் செய்திகள் உங்களுக்காக ...

உகாண்டா தமிழ் சங்க நிர்வாகிகள் (2022-2024)

உகாண்டா தமிழ் சங்க நிர்வாகிகள் (2022-2024)...

அருள்மிகு இலட்சுமி திருக்கோவில், ஆஷ்லேண்ட், மசாசுசெட்ஸ்

அருள்மிகு இலட்சுமி திருக்கோவில், ஆஷ்லேண்ட், மசாசுசெட்ஸ்...

திருகோணமலை வீரகத்திப் பிள்ளையார் கோவில்

திருகோணமலை வீரகத்திப் பிள்ளையார் கோவில்...

சியாட்டில் தமிழ் சங்க நிர்வாகிகள்- 2022

சியாட்டில் தமிழ் சங்க நிர்வாகிகள்- 2022...

Advertisement
Advertisement
Advertisement

வாசகர்களுக்கு ஓர் அன்பான வேண்டுகோள்.

1.செய்திகள் குறித்த கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யும்போது, எவருடைய மனதையும் புண்படுத்தாத வகையில், நாகரிகமான முறையில் உங்கள் கருத்துகள் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்.

வாசகர் கருத்து
முதல் நபராக கருத்து தெரிவியுங்கள்!
உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்ய :
Login :

New to Dinamalar ?

வாசகர்கள் கருத்துப் பகுதியில் வெளியாகி இருக்கும் கருத்துக்கள், உரிய முறையில் தணிக்கை செய்யப்பட்டே வெளியி‌டப்படுகின்றன.

Copyright © 2022 Dinamalar - No.1 Tamil website in the world ( Ulaga Tamilargal Seithikal - NRI ). Designed and Hosted by Dinamalar | Contact us