ஐரோப்பா தமிழ் வானொலி | NRI | NRI latest news | NRI updated news | NRI tamil news ::

ஐரோப்பா தமிழ் வானொலி

ஜூன் 04,2009  IST

Comments

ஐரோப்பாவின் முதல் 24 மணிநேர தமிழ் வானொலி-ரிஆர்ரி தமிழ் ஒலி

முகவரி: France Asie Communauté d’Echange (FACE)

19, rue de l’Industrie,93000 Bobigny, France.

Telephone : 0033 148950703

Fax : 0033 148450956

Mail : face-asia@hotmail.fr

Website : http://www.tamilolli.com/schedule/

நிகழ்ச்சி விபரங்கள்:


ஞாயிறு

காலை 7.00-9.00 :: வணக்கம் தமிழ் ஒலி

9.00-10.00 :: காலை பூந்தென்றல்
10.00-10.30 :: காலை பூந்தென்றல்
10.30-11.00 :: காலை பூந்தென்றல்
11.00-12.00 :: சங்கமம்
பகல் 12.00-13.00 :: குறுக்கெழுத்துப் போட்டி
13.00-13.30 :: அரசியல் ஆய்வு
1.30-2.00 :: செய்திகள்
2.00-2.30 :: விடுமுறை விருப்பம்
2.30-3.00 :: விடுமுறை விருப்பம்
3.00-4.00 :: பாடுவோர் பாடலாம்
4.00-5.00 :: பொது அறிவு
5.00-5.45 :: தேன் மழை
5.45-6.15 :: பிபிசி
6.15-7.00 :: நேயர் நேரம்
இரவு 7.00-8.00 :: மலேசியா நேரம்
8.00-8.30 :: ராக சாயல்
8.30-9.00 :: நாடகம்
9.00-9.30 :: செய்திகள்
9.30-10.00 :: செய்திகளின் சாரம்
10.00-12.00 :: சமூக மேடை
அதிகாலை 12.00-07.00 :: தமிழ் திரைப்படப் பாடல்கள்

திங்கள்

காலை7.00-9.00 :: வணக்கம் தமிழ் ஒலி

9.00-10.00 :: காலை பூந்தென்றல்
10.00-10.30 :: அறிவு களஞ்சியம்
10.30 -11.00 :: கர்நாடக சங்கீதம்
11.00-12.00 :: தேனும் பாலும்
பகல் 12.00-1.00 :: அம்மன் பக்தி மாலை
1.00-1.30 :: இன்றய நேயர்
1.30-2.00 :: செய்திகள்
2.00-2.30 :: முத்தாரம்
2.30-3.00 :: சங்கப் பலகை
3.00-4.00 :: உங்கள் விருப்பம்
4.00-5.00 :: கேள்விகணை
5.00-5.45 :: ஜெர்மனி நேரம்
5.45-6.15 :: பிபிசி
6.15-7.00 :: கண்ணதாசன் நினைவுத் தொடர்
இரவு 7.00-8.00 :: குறுக்கெழுத்துப் போட்டி
8.00-8.30 :: ஊர் குருவி (அபூர்வ செய்திகள்)
8.30-9.00 :: ஊர் குருவி (அபூர்வ செய்திகள்)
9.00-9.30 :: செய்திகள்

9.30-10.00 :: ஐரோப்பிய வலம்
10.00- 12.00 :: பாடி வரும் மேகம்
அதிகாலை 12.00- காலை7.00 :: தமிழ் திரைப்படப் பாடல்கள்

செவ்வாய்
காலை 7.00-9.00 :: வணக்கம் தமிழ் ஒலி
9.00-10.00 :: காலை பூந்தென்றல்
10.00-10.30 :: அறிவு களஞ்சியம்
10.30 -11.00 :: இசை களஞ்சியம்
11.00-12.00 :: தேனும் பாலும்
பகல் 12.00-1.00 :: சிந்திக்க சிரிக்க
1.00-1.30 :: இன்றய நேயர்
1.30-2.00 :: செய்திகள்
200-2.30 :: முத்தாரம்
2.30-3.00 :: தத்துவ முத்துக்கள்
3.00-4.00 :: உங்கள் விருப்பம்
4.00-5.00 :: என் கேள்விக்கென்ன பதில்
5.00-5.45 :: ஜெர்மனி நேரம்
5.45-6.15 :: பிபிசி
6.15-7.00 :: பூமாலை
இரவு 7.00-8.00 :: கவிதை பாடும் நேரம்
8.00-8.30 :: சங்கமம்(தக்சி)
8.30-9.00 :: சங்கமம்(தக்சி)
9.00-11.30 :: செய்திகள்
9.30-10.00 :: ஐரோப்பிய வலம்
10.00-12.00 :: உதவுவோமா
அதிகாலை 12.00- காலை 7.00 :: தமிழ் திரைப்படப் பாடல்கள்


புதன்

காலை 7.00-9.00 :: வணக்கம் தமிழ் ஒலி

9.00-10.00 :: காலை பூந்தென்றல்
10.00-10.30 :: அறிவு களஞ்சியம்
10.30-11.00 :: இசை களஞ்சியம்
11.00-12.00 :: தேனும் பாலும்
பகல் 12.00-1.00 :: கதைக்கு ஒரு கானம்
1.00-1.30 :: இன்றய நேயர்
1.30-2.00 :: செய்திகள்
2.00-2.30 :: முத்தாரம்
2.30-3.00 :: சங்கப் பலகை
3.00-4.00 :: உங்கள் விருப்பம்
4.00-5.00 :: சிறுவர் முற்றம்
5.00-5.45 :: ஜெர்மனி நேரம்
5.45-6.15 :: பிபிசி
6.15-7.00 :: கவிதைக்கு ஒரு பாடல்
இரவு 7.00-8.00 :: மலழைகள் பாடிவரும் மேகம்
8.00-8.30 :: ஆழியில் தேடி
8.30-9.00 :: ஆழியில் தேடி
9.00-9.30 :: செய்திகள்
9.30-10.00 :: ஐரோப்பிய வலம்
இரவு 10.00 - 12.00 :: பட்டி மன்றம்
அதிகாலை 12.00 -7.00 :: தமிழ் திரைப்படப் பாடல்கள்

வியாழன்
காலை 7.00-9.00 :: வணக்கம் தமிழ் ஒலி
9.00-10.00 :: காலை பூந்தென்றல்
10.00-10.30 :: அறிவு களஞ்சியம்
10.30-11.00 :: இன்றைய நட்சத்திரம்
11.00-12.00 :: தேனும் பாலும்
பகல் 12.00-1.00 :: யார் அந்த குயில்கள்
1.00-1.30 :: இன்றய நேயர்
1.30-2.00 :: செய்திகள்
2.00-2.30 :: முத்தாரம்
2.30-15.00 :: தத்துவ முத்துக்கள்
3.00-4.00 :: உங்கள் விருப்பம்
மாலை 4.00-5.00 :: சொற்சிலம்பம்
5.00-5.45 :: ஜெர்மனி நேரம்
5.45-6.15 :: பிபிசி
6.15-7.00 :: தேனருவி
இரவு 7.00-8.00 :: நற்றமிழ்
8.00-20.30 :: ஊர் காற்று
8.30-9.00 :: ஊர் காற்று
9.00-9.30 :: செய்திகள்
9.30-10.00 :: ஐரோப்பிய வலம்
10.00 -12.00 :: சமூக மேடை
அதிகாலை 12.00 - காலை 7.00 :: தமிழ் திரைப்படப் பாடல்கள்


வெள்ளி

காலை 7.00-9.00 :: வணக்கம் தமிழ் ஒலி
9.00-10.00 :: காலை பூந்தென்றல்
10.00-10.30 :: வெள்ளி மலர்
10.30-11.00 :: வெள்ளி மலர்
11.00-12.00 :: தேனும் பாலும்
பகல் 12.00 -1.00 :: முத்து குயில்கள்
1.00 - 1.30 :: இன்றய நேயர்
1.30 -2.00 :: செய்திகள்
2.00-2.30 :: முத்தாரம்
2.30-3.00 :: சங்கப் பலகை
3.00-4.00 :: புதியதோர் உலகம்
மாலை 4.00 - 5.00 :: அவதாரமும் அற்புதமும்
5.00- 5.45 :: ஜெர்மனி நேரம்
5.45-18.15 :: பிபிசி
6.15 - 7.00 :: கதை சொல்லும் நேரம்
இரவு 7.00 - 8.00 :: வேரும் தளிரும்
8.00 - 8.30 :: தேன் மழை
8.30 - 9.00 :: தேன் மழை
9.00 - 9.30 :: செய்திகள்
9.30 - 10.00 :: ஐரோப்பிய வலம்
இரவு 10.00 - 12.00 :: பாடுவோர் பாடலாம்
அதிகாலை 12.00 - காலை 7.00 :: தமிழ் திரைப்படப் பாடல்கள்

சனி
காலை 7.00-9.00 :: வணக்கம் தமிழ் ஒலி
9.00-10.00 :: காலை பூந்தென்றல்
10.00-10.30 :: காலை பூந்தென்றல்
10.30-11.00 :: காலை பூந்தென்றல்
11.00-12.00 :: அத்தாணி மண்டபம்
பகல் 12.00-1.00 :: பல் சுவை
1.00-1.30 :: விமர்சகர் விருப்பம்
1.30-2.00 :: செய்திகள்
2.00-2.30 :: விடுமுறை விருப்பம்
2.30-3.00 :: விடுமுறை விருப்பம்
3.00-4.00 :: பாடலில் தேடல்
4.00-5.00 :: பெண்கள் நேரம்
5.00-5.45 :: பகுத்தறிவோம்
5.45-6.15 :: பிபிசி
6.15 -7.00 :: நகைச்சுவை நேரம்
இரவு 7.00 -7.30 :: அறிவுத்திறன்
7.30 - 8.00 ::அறிவுத்திறன்
8.00 - 8.30 :: பாப் இசை
8.30 -9.00 :: பாப் இசை
9.00 -9.30 :: செய்திகள்
9.30 -10.00 :: உருளும் உலகம்
11.00-00.00 :: கலசம்
அதிகாலை 12.00-3.00 :: இராக்கோழி
3.00 - காலை 7.00 :: தமிழ் திரைப்படப் பாடல்கள்

Advertisement
மேலும் ஐரோப்பா செய்திகள்

மேலும் செய்திகள் உங்களுக்காக ...

பிரான்ஸ் மஸ்ஸி நகரில் பொங்கல் விழா

பிரான்ஸ் மஸ்ஸி நகரில் பொங்கல் விழா...

சிங்கப்பூரில் பொங்கல் விழா

சிங்கப்பூரில் பொங்கல் விழா...

மெல்போர்ன் சிவா விஷ்ணு கோயிலில் தைப்பூசம்

மெல்போர்ன் சிவா விஷ்ணு கோயிலில் தைப்பூசம்...

அயர்லாந்தில் அறுவடை திருநாள்

அயர்லாந்தில் அறுவடை திருநாள்...

Advertisement
Advertisement

ஊட்டி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரெய்டு

ஊட்டி : நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில், திடீரென லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி ரெய்டில் ஈடுபட்டனர். டிஎஸ்பி., தட்சணாமூர்த்தி, இன்ஸ்பெக்டர் கீதா ...

ஜனவரி 23,2019  IST

Comments

வாசகர்களுக்கு ஓர் அன்பான வேண்டுகோள்.

1.செய்திகள் குறித்த கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யும்போது, எவருடைய மனதையும் புண்படுத்தாத வகையில், நாகரிகமான முறையில் உங்கள் கருத்துகள் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்.

வாசகர் கருத்து
முதல் நபராக கருத்து தெரிவியுங்கள்!
உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்ய :
Login :

New to Dinamalar ?

வாசகர்கள் கருத்துப் பகுதியில் வெளியாகி இருக்கும் கருத்துக்கள், உரிய முறையில் தணிக்கை செய்யப்பட்டே வெளியி‌டப்படுகின்றன.

(Press Ctrl+g or click this   to toggle between English and Tamil)
Copyright © 2019 Dinamalar - No.1 Tamil website in the world ( Ulaga Tamilargal Seithikal - NRI ). Designed and Hosted by Dinamalar | Contact us