ஆஸ்திரேலியா தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு ஸ்தாபனம் | NRI | NRI latest news | NRI updated news | NRI tamil news ::

ஆஸ்திரேலியா தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு ஸ்தாபனம்

ஜூன் 21,2008  IST

Comments

கான்பரா: ஆஸ்திரேலியா தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு ஸ்தாபனம் ஒலிபரப்பும் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளை அதற்கென தயாரிக்கப்பட்டுள்ள ரிசீவர்கள் மூலம் கேட்டு மகிழலாம். மேல் விவரஙகளுக்கு: http://www.abc.ne.au/

நிகழ்ச்சிகள்: காலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை: விடியலின் ஒசை, நிலையப் பாடல், மங்கல இசை, தியான இசை, திருப்பள்ளி எழுச்சி, கிறிஸ்த பஜனை, தேசிய கீதம

காலை 6 மணி முதல் 06- 30 மணி வரை: மலரும் நாள்

காலை 06- 30 மணி முதல் 7 மணி வரை- பி.பி.சி., தமிழோசை

காலை 7 மணி முதல் 07- 30 மணி வரை மலரும் நாள்

காலை 7- 30 மணி முதல் 08 மணி வரை நிலைய நிகழ்ச்சிகள்

நிகழ்ச்சிகள்: காலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை: விடியலின் ஒசை, நிலையப் பாடல், மங்கல இசை, தியான இசை, திருப்பள்ளி எழுச்சி, கிறிஸ்த பஜனை, தேசிய கீதம்.

காலை 6 மணி முதல் 06- 30 மணி வரை: மலரும் நாள்

காலை 06- 30 மணி முதல் 7 மணி வரை- பி.பி.சி., தமிழோசை

காலை 7 மணி முதல் 07- 30 மணி வரை மலரும் நாள்

காலை 7- 30 மணி முதல் 08 மணி வரை நிலைய நிகழ்ச்சிகள்,இறை வார்த்தையும் வாழ்வும் வழியும், ஆராதிப்போம் ஆண்டவரை

காலை 8 மணி முதல் 8-30 மணி வரை- செய்தி மறுஒலிபரப்பு , இறை வார்த்தையும் வாழ்வும் வழியும், புது வாழ்வும்
காலை 8-30 மணி முதல் 9-00 மணி வரை - நிலைய நிகழ்ச்சிகள், பண்பாட்டு கோலங்கள்,
நிலைய நிகழ்ச்சிகள், பண்பாட்டு கோலங்கள், புதுவாழ்வு.

காலை 9-00 மணி முதல் 10-00 மணி வரை - கனடா தமிழ்ச்சோலை

காலை 10-00 மணி முதல் 10-15 வரை - நிகழ்ச்சி நிரல்

காலை 10-15 மணி முதல் 10-45 மணி வரை - கர்நாடக சங்கீதம், சிறுவர் மலர், நிலைய நிகழ்ச்சிகள்.

காலை 10-45 மணி முதல் 11-00 மணி வரை - நிலைய நிகழ்ச்சிகள்

காலை 11-00 மணி முதல் 12-00 மணி வரை - நிலைய நிகழ்ச்சிகள், எஸ்.பி.எஸ் அஞ்சல்

மதியம் 12-00 மணி முதல் 12-30 மணி வரை - பி.பி.சி தமிழோசை, உதய கீதம் அஞ்சல் (எஸ். டபிள்யூ.ஆர்., எப்.எம்.)

மதியம் 12-30 மணி முதல் 13-00 மணி வரை - வாசல்தோரணங்கள், பகவத் கீதை, இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி மறுஒலிபரப்பு , உதய கீதம் அஞ்சல் (எஸ். டபிள்யூ.ஆர்., எப்.எம்.)

மதியம் 13-00 மணி முதல் 13-30 மணி வரை - நிலைய நிகழ்ச்சிகள், உதய கீதம் அஞ்சல் (எஸ். டபிள்யூ.ஆர்., எப்.எம்.)

மதியம் 13-30 மணி முதல் 14-00 மணி வரை - முத்துவிதானம் மறுஒலிபரப்பு., இலக்கிய இன்பம் மறுஒலிபரப்பு, வானவில் மறுஒலிபரப்பு.,

சுழலும் தமிழ் உலகம் மறுஒலிபரப்பு., மாலை மஞ்சரி மறுஒலிபரப்பு., பாட்டும் பதமும், உதய கீதம் அஞ்சல் (எஸ். டபிள்யூ.ஆர்., எப்.எம்.)

மதியம் 14-00 முதல் 14-30 மணி வரை - முத்துவிதானம் மறுஒலிபரப்பு., இலக்கிய இன்பம் மறுஒலிபரப்பு., வானவில் மறுஒலிபரப்பு., சுழலும் தமிழ் உலகம் மறுஒலிபரப்பு., மாலை மஞ்சரி மறுஒலிபரப்பு., பாட்டும் பதமும், பி.பி.சி. தமிழோசை

மதியம் 14-30 முதல் 15-00 மணி வரை - ஒரு படப்பாடல்கள், வாருங்கள் தமிழ் பேசுவோம்

மதியம் 15-00 மணி முதல் 15-30 மணி வர‌ை- மும்மதபாடல்கள், வாத்திய விருந்தம், இலக்கிய இன்பம், வாருங்கள் தமிழ் பேசுவோம்.

மதியம் 15-30 மணி முதல் 16-00 மணி வரை - விடுதலை கீதங்கள், வாத்திய விருந்தம், இலக்கிய இன்பம், சுழலும் தமிழ் உலகம்

மாலை 16-00 மணி முதல் 16-30 - ஏ.டி.பி.சி தேர்வுப் பாடல்கள், முத்துவிதானம் மறுஒலிபரப்பு., சுழலும் தமிழ் உலகம்.

மாலை 16.30 மணி முதல் 17.00 மணி வரை - ஏ.டி.பி.சி தேர்வுப் பாடல்கள், முத்துவிதானம் மறுஒலிபரப்பு., சுழலும் தமிழ் உலகம்.

மாலை 17-00 மணி முதல் 17-30 மணி வரை - ஐ.பி.சி., செய்தி, என் விருப்பப் பாடல்கள், பொன் மாலைப் பொழுது

மாலை 17.30 மணி முதல் 18.00 மணி வரை - ஏ.டி.பி.சி தேர்வுப் பாடல்கள், இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி, என் விருப்பப் பாடல்கள், பொன் மாலைப் பொழுது.

மாலை 18-00 மணி முதல் 18-30 மணி வரை - ஏ.டி.பி.சி தேர்வுப் பாடல்கள், மயக்கும் மாலை, கர்நாடக சங்கீதம், என் விருப்பப் பாடல்கள், தாயக எழுச்சி

மாலை 18-30 மணி முதல் 19-00 பண்பாட்டு கோலங்கள், மயக்கும் மா‌லை, சிறுவர் மலர் மறுஒலிபரப்பு., கர்நாடக சங்கீதம், என் விருப்பப் பாடல்கள், தாயக எழுச்சி.

இரவு 19-00 மணி முதல் 19-30 நவரசத் திங்கள், கதம்பமாலை, புதன்மாலை, வியாழனிரவில் மலரும் மெட்டுக்கள், சைவ நற்சிந்தனை, என் விருப்பப் பாடல்கள், மாலை மஞ்சரி.

இரவு 19-30 மணி முதல் 20-00 நவரசத் திங்கள், கதம்பமாலை, புதன்மாலை, வியாளனிரவில் மலரும் மெட்டுக்கள், கோயில் கூட்டு வழிபாடு, தமிழ் முழக்கம் அஞ்சல், வானவில்

இரவு 20-00 மணி முதல் 21- 00 நவரசத் திங்கள், கதம்பமாலை, முத்துவிதானம், வியாழனிரவில் மலரும் மெட்டுக்கள், கோவில் கூட்டுவழிபாடு, தமிழ் முழுக்கம் அஞ்சல், வானவில்

இரவு 21-00 மணி முதல் 21-30 தினசரி செய்தி- இந்திய செய்தி, தமிழ் முழக்கம் அஞ்சல், தினசரி செய்தி- இந்திய செய்தி.

இரவு 21-30 மணி முதல் 21-40 அறிவித்தல் - விளையாட்டரங்கம், தமிழ் முழக்கம் அஞ்சல், நிலைய நிகழ்ச்சிகள்

இரவு 21- 40 மணி முதல் 22 - 00 குளிரே உறங்காதே, இரவில் மடியில், நேயர் கானங்கள், குளிரும் இரவில், அரசியலரங்கம், தமிழ் முழக்கம் அஞ்சல் , நிலைய நிகழ்ச்சிகள்.

இரவு 22.00 மணி முதல் 23.00 குளிரே உறங்காதே, சுழலும் தமிழ் உலகம் மறுஒலிபரப்பு., மாலை மஞ்சரி மறுஒலிபரப்பு., வானவில் மறுஒலிபரப்பு., இன்பமான இரவினிலே அஞ்சல், சிந்தனைச் சிதறல், இறை வார்த்தையும் வாழ்வும் வழியும்.

இரவு 23.15 மணி முதல் 00.15 கனடா தமிழ்ச்சோலை மறுஒலிபரப்பு., இன்பமான இரவினிலே அஞ்சல், சிந்தனை சிதறல் , கனடா தமிழ்ச்சோலை மறுஒலிபரப்பு.,

இரவு 00.15 மணி முதல் 02.00 ஏ.டி.பி.சி தேர்வுப்பாடல்கள், கனடா தமிழ்ச்சோலை மறுஒலிபரப்பு.

இரவு 02.00 மணி முதல் 05.00 ஏ.டி.பி.சி தேர்வுப்பாடல்கள்.

Advertisement
மேலும் ஆஸ்திரேலியா செய்திகள்

மேலும் செய்திகள் உங்களுக்காக ...

பாடன் ரூஜ்ஜில் பொங்கல் திருவிழா

பாடன் ரூஜ்ஜில் பொங்கல் திருவிழா...

துபாய் - கலாட்டா குடும்பம் பொங்கல் திருவிழா

துபாய் - கலாட்டா குடும்பம் பொங்கல் திருவிழா...

குவைத்தில் சமூக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி; கல்வியாளர் ஹுமாயுன் கபீர் சிறப்புரை

குவைத்தில் சமூக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி; கல்வியாளர் ஹுமாயுன் கபீர் சிறப்புரை...

மலேஷிய சினிமா நட்சத்திரங்களுக்கு பேட்ட சிறப்பு காட்சி

மலேஷிய சினிமா நட்சத்திரங்களுக்கு பேட்ட சிறப்பு காட்சி...

Advertisement
Advertisement

புதினுடன் ரகசிய பேச்சு?

வாஷிங்டன் : ரஷ்ய அதிபர் புதினுடன் ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது தொடர்பாக டிரம்ப் பதில் அளித்துள்ளார்.அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், கடந்த 2 ஆண்டுகளில் ரஷ்ய அதிபர் ...

ஜனவரி 16,2019  IST

Comments

வாசகர்களுக்கு ஓர் அன்பான வேண்டுகோள்.

1.செய்திகள் குறித்த கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யும்போது, எவருடைய மனதையும் புண்படுத்தாத வகையில், நாகரிகமான முறையில் உங்கள் கருத்துகள் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்.

வாசகர் கருத்து
முதல் நபராக கருத்து தெரிவியுங்கள்!
உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்ய :
Login :

New to Dinamalar ?

வாசகர்கள் கருத்துப் பகுதியில் வெளியாகி இருக்கும் கருத்துக்கள், உரிய முறையில் தணிக்கை செய்யப்பட்டே வெளியி‌டப்படுகின்றன.

(Press Ctrl+g or click this   to toggle between English and Tamil)
Copyright © 2019 Dinamalar - No.1 Tamil website in the world ( Ulaga Tamilargal Seithikal - NRI ). Designed and Hosted by Dinamalar | Contact us