செய்தி தொகுப்பு »ஐரோப்பா

அக்டோபர்,2019     மொத்தம் 4 செய்தி(கள்) உள்ளன.
செப்டம்பர்,2019     மொத்தம் 5 செய்தி(கள்) உள்ளன.
ஆகஸ்ட்,2019     மொத்தம் 12 செய்தி(கள்) உள்ளன.
ஜூலை,2019     மொத்தம் 1 செய்தி(கள்) உள்ளன.
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Follow Us

இருவருக்கு 'புக்கர்' பரிசு

சர்வதேச அளவில் இலக்கியத்துக்காக வழங்கப்படும் மிக உயர்ந்த பரிசுகளில் ஒன்றான 2019-ம் ஆண்டிற்கான 'புக்கர்' பரிசை, கனடாவைச் சேர்ந்த ...

அக்டோபர் 15,2019  IST

Comments